Variabeldefinisjon

Stønader til husholdninger

  English
Navn Stønader til husholdninger
Definisjon Variabelen viser stønader til husholdningssektoren i form av kontantytelser. Stønadene deles igjen opp i underkategorier som for eksempel pensjoner, syke- og fødselspenger, arbeidsløshets-, attførings- og utdanningsstønader. Omfatter ikke løpende overføringer som betales som følge av hendelser eller omstendigheter som vanligvis ikke dekkes av trygdeordninger (for eksempel overføringer som følge av naturkatastrofe).
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 950 - Seksjon for offentlige finanser
 
Statistisk enhet Husholdning
Statistikkemne 12 - Offentlige finanser
Referanse http://www.ssb.no/offinnut/
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller