Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

Til toppen
09681: Offentlig forvaltning. Inntekter og utgifter, etter sektor og art (mill. kr) (avslutta serie) 1995 - 2013
Sist endret
27.05.2014
Kontakt
Frode Borgås, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 652
fro@ssb.no

Måleenhet
Inntekter og utgifter:
mill. kr
Referansetid
Inntekter og utgifter:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
art
Må velges *
sektor
statistikkvariabel
Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år
Må velges *

Valgt 1 av totalt 19

Må velges *

Valgt 0 av totalt 68


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

I tabellen for offentlig forvaltning er interne overføringer strøket, mens disse er tatt med i tabellene for undersektorene.

Brukerveiledning for statistikkbanken