Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper

Til toppen

08143: Fastlands-Norge. Resultatposter for ikke-finansielle aksjeselskaper 2007 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Driftsinntekter (mill. kr) , Salgsinntekter (mill. kr) , Driftskostnader (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 18

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 14

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for årene 2007-2012 ble revidert 28.4.2015. Fastlands-Norge omfatter nå alle næringer med unntak av utvinning av olje og gass, rørtransport med olje og gass, og utenriks sjøfart med passasjerer og gods. Endringer i aksjeloven fra og med 1. juli 2013 gir mer fleksible regler for utdeling av utbytte, deriblant muligheter for å utdele utbytte på bakgrunn av mellombalanse. Dette påvirker sammenlignbarheten for posten avsatt utbytte.