Skatt for personer

Til toppen
05946: Hovedposter fra skatteoppgjøret, etter størrelsen på skattepliktig nettoformue. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt (kr) (K) 2003 - 2018
Sist endret
27.11.2019
Kontakt
Axel Hvistendahl Nerdrum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 353
axn@ssb.no

Aleksander Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 328
abe@ssb.no

Oda Andersen Torgan, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 329
oat@ssb.no

Måleenhet
Bruttoinntekt:
kr
Personinntekt lønn:
kr
Fastsatt skatt:
kr
Alminnelig inntekt etter særfradrag:
kr
Bankinnskudd:
kr
Skattepliktig bruttoformue:
kr
Gjeld:
kr
Referansetid
Bruttoinntekt:
31.12.
Personinntekt lønn:
31.12.
Fastsatt skatt:
31.12.
Bankinnskudd:
31.12.
Skattepliktig bruttoformue:
31.12.
Gjeld:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
nettoformuesintervall
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 16 Valgte 1

Valgfri variabel

Totalt 10 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

På grunn av feil er det 30. april 2008 gjort endring i gjeld og skattepliktig nettoformue for inntektsåret 2005. Fra og med 2015 skattlegges uføretrygd fra folketrygden (tidligere uførepensjon) og andre uføreytelser som lønn. Uførepensjon inngikk tidligere i personinntekt pensjoner.
Opplysninger mangler for 0821 Bø i 2006.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
statistikkvariabel
Alminnelig inntekt etter særfradrag
Negative beløp satt lik 0.

Brukerveiledning for statistikkbanken