Demografi-oppgave-B-bilde.svg

Hva skal dere gjøre?

  1. Klassen ser på tabell 2, figur 1 og leser tekst 2 sammen. Les ordene i kursiv skrift nøye. Hva tror du de betyr?
  2. Etterpå leser du teksten alene eller i små grupper. Skriv ned andre ord du synes er vanskelige å forstå.  
  3. Klassen skriver ordene inn i ordbanken sammen. Snakk om hva de betyr. Du finner lenke til fila med ordbanken etter spørsmål 4.
  4. Oversett ordene i ordbanken til ditt morsmål. Bruk ordbanken og andre hjelpemidler for å oversette. Hjelpemidler du kan bruke er for eksempel Bokmålsordboka (ordbokene.no) eller Store norske leksikon (snl.no).

Figur 1. Innvandringer, etter innvandringsgrunn og innvandringsår

Familie og flukt var lenge de vanligste innvandringsgrunnene. Så økte antall arbeidsinnvandrere fra 2004. I 2016 ble familie og flukt de viktigste grunnene til innvandring igjen. Grunnen til dette var flyktningstrømmen til Europa høsten 2015. Fra 2017 til 2021 var arbeid og familie de viktigste grunnene til innvandring. En annen innvandringsgrunn er utdanning.

Polakker er den største innvandrergruppen i Norge. Det kom til sammen nesten 17 100 arbeidsinnvandrere i 2021, og 5 700 av dem var fra Polen.

I 2021 kom det til sammen 4 346 mennesker til Norge på grunn av flukt. Flest, 1 770, kom fra Syria.

Kilde: Dette er Norge 2021 og statistikkbanktabell 07113, Statistisk sentralbyrå