Geometrisk bilde med hvit halvsirkel øverst og svart spiss nederst, illustrasjon
  1. Hvor mye har folketallet i Norge økt med siden 1950?
  2. Hvilke fem land er det flest innvandrere fra i Norge per 1.1.2023?
  3. Hvilke innvandringsgrunner finner dere i tallene?
  4. I hvilket år tror Statistisk sentralbyrå at det vil være flere eldre enn barn i Norge?