Innvandrere etter innvandringsgrunn

Til toppen

07113: Innvandringer, etter innvandringsgrunn, første statsborgerskap og innflyttingsår 1990 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990 , 1991 , 1992 ,

Valgt 1 av totalt 31

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen gjelder førstegangsinnvandringer blant innvandrere med ikke-nordisk statsborgerskap.