Geometrisk bilde med hvit halvsirkel øverst og svart spiss nederst, illustrasjon

Dere kan også lære ord som brukes ofte om temaene i oppgavene A–D, ved å jobbe i ordbanken og med korte tekster om temaene. De ordene vi har valgt ut til ordbanken, er merket med kursiv

Du lurer kanskje nå på hva ordet demografi betyr? Les mer om dette her:

Demografi er læren om menneskene som bor i et område, for eksempel i Norge. Eksempler på hva demografi handler om er:

  • hvor mange som fødes
  • hvor mange som dør
  • hvor mange som flytter inn til og ut av Norge
  • hvordan befolkningen er etter alder
  • hvor folk bor (bosted)

Innvandring er det samme som hvor mange som flytter inn til Norge.

Vi skal nå se mer på tall for innvandringen til Norge, og da blant annet på hvor mange som flytter inn, hvilke land de kommer fra, og hvorfor de flytter inn til Norge.