Geometrisk bilde med hvit halvsirkel øverst og svart spiss nederst, illustrasjon

Hva skal dere gjøre?

  1. Klassen ser på tabell 1 og leser tekst 1 under oppgaven sammen. Les ordene i kursiv skrift nøye. Hva tror du de betyr?
  2. Les tekst 1 under oppgaven alene eller i en liten gruppe. Skriv ned andre ord du synes er vanskelige å forstå.
  3. Klassen skriver ordene inn i ordbanken sammen. Snakk om hva de betyr. Du finner lenke til fila med ordbanken etter spørsmål 4.
  4. Oversett ordene til ditt morsmål. Bruk ordbanken og hjelpemidler for å oversette. Hjelpemidler du kan bruke er for eksempel Bokmålsordboka (ordbokene.no) eller Store norske leksikon (snl.no).

Tabell 1 viser hvordan folkemengden i Norge har økt, og hvordan vi venter at den utvikler seg framover (framskrevet folkemengde). Norges befolkning har økt med 2,2 millioner siden 1950. 1. januar 2023 hadde Norge nesten 5,5 millioner innbyggere. De første årene etter andre verdenskrig var den årlige befolkningsveksten omtrent 1 prosent. Grunnen til dette var først og fremst høye fødselstall.

Fra midten av 1970-tallet var befolkningsveksten svak. I de siste tiårene har veksten økt igjen. Etter 2004 har det vært klart høyere innvandring enn i årene før. Det har bidratt til videre folkevekst, selv om antall barn som hver kvinne i gjennomsnitt føder har sunket til rekordlave nivåer.

I 2020 var det korona og veldig lav innvandring (38 075). I 2021 var innvandringen like stor som før pandemien (53 947). I 2022 steg den igjen og var rekordhøy på grunn av krigen i Ukraina (90 475). 

Kilde: Dette er Norge 2021BefolkningNasjonale befolkningsframskrivinger og Flyttinger, Statistisk sentralbyrå