Geometrisk bilde med hvit halvsirkel øverst og svart spiss nederst, illustrasjon

Skriv ned noen stikkord først alene, og reflekter i mindre grupper og/eller i hel klasse.

  • Hva var mest interessant av det dere lærte?
  • Hva synes dere at dere har lært når dere ser på læringsmålene igjen nå?

Læringsmålene

  • Kunne utforske og beskrive fakta om demografi og innvandring i Norge
  • Kunne lese en tekst om temaet
  • Lære sentrale ord og uttrykk på norsk om temaet