Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 173 treff for "Klimagassutslipp " på nettstedet

Sorter etter:
 • Makroøkonomisk analyse for Norge av klimapolitikken i EU og Norge mot 2030

  Publisert:

  . september 2016 EU og Norge skal redusere klimagassutslippene sine med 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030 gjennomføringen av klimagassutslipp kan gjøres fleksibelt mellom landene og mellom utslippene i og utenfor kvotesektoren

  Publikasjon
 • Fleksible klimapolitiske løsninger langt mer kostnadseffektivt

  Publisert:

  Fleksible klimapolitiske løsninger langt mer kostnadseffektivt EU og Norge skal redusere klimagassutslippene sine med 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030 Fæhn i Statistisk sentralbyrå har undersøkt hvor mye Norge kan spare om gjennomføringen av klimagassutslipp kan

 • Barriers to progress in REDD preparations

  Can high quality satellite data save time and costs?

  Publisert:

  redusere klimagassutslippene fra avskoging og skogforringelse. Land som deltar i REDD-programmet (REDD-land) forventes å rapportere nivået på redusere klimagassutslippene fra avskoging. Det framstår derfor som om REDD-arbeidet utvikler seg langsomt. Vi finner i

  Publikasjon
 • Kyoto-avtalen har ikke stoppet utslippsveksten

  Publisert:

  . Norske klimagassutslipp opp 11 prosent Ifølge Kyotoprotokollen skal de norske utslippene av klimagasseri perioden 2008-2012 ikke. Les mer . Kyoto-avtalen har ikke stoppet utslippsveksten Klimagassutslippene i Norge og en rekke andre land har

  Artikkel
 • Indikatorer for bærekraftig utvikling 2011

  Publisert:

  øker den forventede levealderen er rekordhøy energibruken og klimagassutslippene

  Publikasjon
 • Mindre utslipp per kjørte kilometer

  Publisert:

  Mindre utslipp per kjørte kilometer Publisert: 15. februar 2018 Klimagassutslippene fra veitrafikk har. Thovsen Klimagassutslippene fra veitrafikk har økt betraktelig siden 1990. Men siden transport av

  Artikkel
 • Samferdsel gir store miljøutfordringer

  Publisert:

  begrense klimagassutslipp , redusere miljøskadelige virkninger av transport , samt bidra til å høsten 2007 til 1 770 ved utgangen av 2008. Klimagassutslippene fra transport fortsetter å

  Artikkel
 • Energibruk i kommunene (opphørt)

  Redusert energibruk i kommunene

  Publisert:

  bidratt til en nedgang i klimagassutslippene i 2009, se Utslipp til luft av klimagasser. Dette har sammenheng med at omfanget skal være det samme som ligger til grunn for den kommunefordelte statistikken over klimagassutslipp

  Statistikk
 • Utvidet kvoteplikt fra 2013

  Publisert:

  kjøper kvoter i det europeiske kvotemarkedet (ETS). Kvotesystemet skal bidra til en kostnadseffektiv reduksjon av klimagassutslippene ved at virksomhetene får et valg mellom å. Dette tilsvarer 47 prosent av norske klimagassutslipp i 2013 og 36 prosent i 2012

  Artikkel
 • Naturressurser og miljø 2002

  Publisert:

  til den nyeste publikasjonen Klimagassutslipp aldri vært høyere De norske utslippene til luft av klimagasser

  Publikasjon
 • The cost of participating in the greenhouse gas emission permit market

  Publisert:

  . Ordninger med handel av klimakvoter har blitt et viktig virkemiddel for en kostnadseffektiv reduksjon av klimagassutslippene

  Publikasjon
 • Samferdsel og miljø 2013

  Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren

  Publisert:

  økning i salget av drivstoff førte til at klimagassutslippene fra veitrafikk i Norge i 2012 gikk opp 0,4 prosent og lå på 10,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter. I 2012 utgjorde disse utslippene nesten 60 prosent av de totale klimagassutslippene fra mobile kilder, og 19 prosent av Norges totale klimagassutslipp

  Publikasjon
 • Veitrafikk viktigst for utslippsveksten

  Publisert:

  ). Norges totale klimagassutslipp inkluderer i tillegg de fluorholdige gassene svovelheksafluorid (SF 6 ), perfluorkarboner (PFK. Utslipp fra industri økte totalt med 12 prosent mellom 1991 og 2005. I 72 kommuner ble klimagassutslippene fra industrien mer enn fordoblet, mens mer enn halvparten av kommunene opplevde reduksjon i industriutslipp

  Artikkel
 • Behov for kommunefordelt klima- og energistatistikk

  Publisert:

  : 15. januar 2011 Denne rapporten presenterer forslag til prosjekter for å forbedre statistikken over klimagassutslipp i norske kommuner

  Publikasjon
 • Store utslipp fra utenriks sjøfart

  Publisert:

  i dag beregner klimagassutslipp, regner vi norsk utenriks sjøfart å være norskdrevne skip. Det betyr at rederiet som drifter skipene og beregne Det er skipenes drivstoffbruk som fører til klimagassutslipp. Statistisk sentralbyrå

  Artikkel