Nedgang i klimagassutslippene

Publisert:

Endret:

Foreløpige tall viser at utslippet av klimagasser i Norge var 50,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2019. Det er en nedgang på 3,4 prosent fra året før.1

Utslippet var størst fra olje- og gassutvinning med nesten 14 millioner tonn CO2-ekvivalenter og sto for 28 prosent av totalen. Likevel gikk utslippene herfra ned med nesten 2 prosent i løpet av 2019.

Mindre drivstofforbruk i transport bidro sterkest til at det totale klimagassutslippet sank.

1 Rettet 19. juni 2020. Aggregerte utslippstall, industri og bergverk og energiforsyning er rettet pga. feil.

Figur 1. Endring i utslipp fra 2018 til 2019, 1 000 tonn CO2 ekvivalenter

1000 tonn CO2-ekvivalenter
Olje- og gassutvinning -238.798
Industri og bergverk -254.971
Energiforsyning -78.631
Oppvarming i andre næringer og husholdninger 128.015
Veitrafikk -697.813
Annen transport og motorredskaper -483.835
Jordbruk -29.903
Andre kilder -90.622
Totalt -1746.558

Biodrivstoff og mindre forbruk

– Nedgangen i utslippet skyldtes i stor grad veitrafikk. Salget av bensin og autodiesel gikk ned dette året, samtidig som andelen biodrivstoff i drivstoffblandingen økte. Det resulterte i at klimagassutslippet fra veitrafikk ble redusert med 8 prosent til 8,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter, forteller seniorrådgiver i SSB Trude Melby Bothner.  

Klimagassutslippene fra annen transport sank med 7 prosent sammenlignet med 2018.

– Dette skyldes særlig redusert forbruk av marine gassoljer, anleggsdiesel og jetparafin, påpeker Bothner.

Ifølge statistikken Sal av petroleums produkter gikk salget av marine gassoljer ned med 7 prosent, mens anleggsdiesel og jetparafin gikk ned med 5 prosent.

Oppdatert datagrunnlag og nye metoder til endelige tall

Ved publisering av foreløpige tall er ikke hele datagrunnlaget for utslippsberegningene oppdatert. Oppdatert datagrunnlag og justerte metoder kan medføre endringer i både utslippsnivå og endringstall ved publisering av endelige tall. Endringene vil berøre hele tidsserien 1990-2019.

 

1 Rettet 19. juni 2020. Aggregerte utslippstall, industri og bergverk og energiforsyning er rettet pga. feil.