Nedgang i klimagassutslippene

Publisert:

Det ble i 2016 sluppet ut totalt 53,3 millioner tonn klimagasser fra norsk territorium. Dette er drøyt 1 prosent mindre enn året før og bekrefter utviklingen i de foreløpige tallene som ble publisert i mai.

Nå er oppdaterte utslippstall for hele perioden 1990–2016 beregnet. For klimagasser presenteres tallene i tonn CO2-ekvivalenter.

Figur 1. Utvikling i klimagassutslipp

HFK, PFK og SF6 N2O CH4 CO2
1990 5.99 4.21 5.79 35.70
1991 5.45 4.05 5.76 34.07
1992 3.33 3.52 5.83 34.83
1993 3.38 3.71 5.93 36.53
1994 3.23 3.78 5.99 38.45
1995 2.99 3.81 5.87 38.48
1996 2.79 3.83 5.94 41.59
1997 2.63 3.81 5.94 41.70
1998 2.65 3.90 5.74 41.96
1999 2.75 4.12 5.61 42.71
2000 2.79 3.92 5.67 42.22
2001 2.76 3.85 5.71 43.56
2002 2.46 4.09 5.56 42.67
2003 1.83 3.95 5.66 43.92
2004 1.88 4.10 5.65 44.34
2005 1.87 4.17 5.45 43.56
2006 1.74 3.84 5.32 43.92
2007 1.74 3.67 5.44 45.85
2008 1.76 3.23 5.30 44.90
2009 1.35 2.67 5.34 43.21
2010 1.37 2.59 5.35 45.82
2011 1.42 2.58 5.20 44.98
2012 1.40 2.59 5.16 44.56
2013 1.39 2.56 5.18 44.30
2014 1.46 2.56 5.27 43.95
2015 1.44 2.60 5.16 44.65
2016 1.61 2.52 5.08 44.05

Figur 2. Innenlandske utslipp av klimagasser, etter kilde

Andre kilder Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper m.m. Energiforsyning Industri og bergverk Jordbruk Olje- og gassutvinning Oppvarming i andre næringer og husholdninger Veitrafikk
1990 2.68 5.52 0.42 19.61 4.76 8.24 2.69 7.77
1991 2.65 5.31 0.46 18.03 4.70 8.12 2.36 7.69
1992 2.62 5.37 0.45 15.70 4.68 8.72 2.13 7.86
1993 2.63 5.45 0.46 16.72 4.67 9.23 2.10 8.30
1994 2.66 5.68 0.51 17.58 4.67 10.02 2.25 8.08
1995 2.65 5.88 0.51 16.79 4.65 10.17 2.27 8.22
1996 2.65 6.28 0.60 17.50 4.73 11.05 2.86 8.48
1997 2.72 6.59 0.54 17.15 4.68 11.54 2.38 8.48
1998 2.61 6.53 0.58 17.60 4.67 11.18 2.36 8.72
1999 2.56 7.19 0.56 17.39 4.68 11.66 2.48 8.67
2000 2.68 6.22 0.52 17.21 4.53 13.07 1.89 8.49
2001 2.70 6.23 0.56 16.69 4.48 14.09 2.14 9.00
2002 2.66 6.18 0.61 15.71 4.47 13.78 2.31 9.08
2003 2.59 6.06 0.75 15.46 4.54 14.06 2.68 9.22
2004 2.64 6.37 0.65 15.73 4.51 14.35 2.20 9.52
2005 2.55 6.19 0.63 15.32 4.52 14.27 1.92 9.65
2006 2.64 6.41 0.67 14.83 4.43 13.88 2.02 9.95
2007 2.65 6.75 0.96 14.51 4.43 15.37 1.85 10.19
2008 2.68 6.39 0.81 14.04 4.41 15.06 1.74 10.05
2009 2.70 6.51 1.83 11.51 4.39 13.95 1.78 9.89
2010 2.87 6.99 2.47 12.22 4.32 14.15 2.00 10.12
2011 2.90 6.95 2.29 12.24 4.29 13.81 1.62 10.08
2012 2.90 7.17 1.77 11.98 4.31 13.90 1.55 10.12
2013 2.90 6.89 1.77 12.03 4.37 13.89 1.46 10.14
2014 2.89 6.40 1.73 11.61 4.43 14.75 1.17 10.27
2015 2.83 6.37 1.72 11.90 4.47 15.11 1.16 10.30
2016 2.90 6.55 1.69 11.69 4.50 14.83 1.18 9.93

Lavere utslipp fra veitrafikk, olje- og gassutvinning og industri siste år

Veitrafikk hadde den største utslippsreduksjonen fra 2015 til 2016 med 3,6 prosent. Også for olje- og gassutvinning, industri og energiforsyning var det en nedgang, mens det var en økning for øvrige utslippskilder.

For industrien stod oljeraffinering og petrokjemisk industri for den største nedgangen. Her var utslippene 0,3 millioner tonn, eller 6 prosent, lavere i 2016 enn året før. Totalt var de norske klimagassutslippene 0,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter lavere i 2016 enn i 2015.

Nedgående utslippstrend

Klimagassutslippene i 2016 var 3 prosent høyere enn i 1990, men 6 prosent lavere enn i toppåret 2007. Etter en økning i 2015 var utslippene i 2016 tilbake på omtrent samme nivå som i 2014. Dette året hadde de laveste utslippene siden 1995 bortsett fra 2009, som var et spesielt år på grunn av finanskrisen.

Økningen fra 1990 skyldes først og fremst olje- og gassutvinning som har hatt en oppgang på 80 prosent. Også utslipp fra veitrafikk har økt kraftig i løpet av perioden – i 2016 var de 28 prosent høyere enn i 1990. Industri har hatt en utslippsreduksjon på 40 prosent fra 1990 til 2016.

Mer CO2 og HFK, mindre CH4, N2O, PFK og SF6

Utslipp av CO2, som først og fremst stammer fra energibruk og industriprosesser, utgjorde 83 prosent av de samlede klimagassutslippene i 2016, mot 69 prosent i 1990. CO2-utslippene har økt med 23 prosent i løpet av perioden.

I 2016 stammet rundt halvparten av CH4-utslippene og tre fjerdedeler av N2O-utslippene fra jordbruksaktiviteter. Utslippene fra jordbruket har ligget på omtrent samme nivå siden 1990, men nedgang fra andre utslippskilder, særlig fra industrien, har gjort at jordbruket nå står for en større andel av CH4- og N2O-utslippene enn tidligere.

Fluorgasser har en til dels veldig sterk drivhuseffekt. Mens utslipp av PFK og SF6, som hovedsakelig stammer fra prosessindustri, er blitt kraftig redusert i perioden fra 1990, har det vært en voldsom økning i utslipp av HFK. HFK-gasser, som brukes i en mengde ulike produkter, blant annet i luftkjøling i biler og bygninger, varmepumper, kjøledisker og fryserom, fantes nesten ikke i 1990. I 2016 dominerte de utslippene av fluorgasser, som samlet utgjorde 3 prosent av de totale norske klimagassutslippene.

Kontakt