Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 173 treff for "Klimagassutslipp " på nettstedet

Sorter etter:
 • Kyoto-avtalen - nyttig eller bortkastet?

  Publisert:

  Økonomiske analyser, 3/2005 Kyoto-avtalen - nyttig eller bortkastet? Publisert: 16. juni 2005 De globale klimagassutslippene vokser raskt, noe som blant annet henger sammen med den sterke Åpne og les artikkelen i PDF De globale klimagassutslippene vokser raskt, noe som blant annet henger sammen med den sterke

  Artikkel
 • Kyoto-avtalen har ikke stoppet utslippsveksten

  Publisert:

  Valgaktuelt 2005 Kyoto-avtalen har ikke stoppet utslippsveksten Publisert: 7. september 2005 Klimagassutslippene i Norge og en rekke andre land har: Gisle Haakonsen Klimagassutslippene i Norge og en rekke andre land har økt i perioden 1990 til 2003

  Artikkel
 • Ingen nedgang i utslipp per produsert krone

  Publisert:

  . Figur 1 Lav produksjonsvekst og økte klimagassutslipp Produksjonsveksten (målt i faste 2005-priser) for norsk økonomi var i 2015 på. Produksjonsveksten i olje- og gassutvinning dro i motsatt retning. Klimagassutslippene knyttet til den

  Artikkel
 • Økte utslipp av sterke klimagasser

  Publisert:

  være ubetydelig i 1990 har utslippet av disse gassene vokst, og i fjor utgjorde de nesten 3 prosent av de totale klimagassutslippene. Utslippene av de sterke, fluorholdige klimagassene HFK gikk opp i 2016. Fra å være ubetydelig i 1990 har utslippet av disse gassene vokst, og i fjor utgjorde de nesten 3 prosent av de totale klimagassutslippene

  Artikkel
 • Innretning av støtte til biodrivstoff

  Publisert:

  . biodrivstoff basert på matvarer, vil spille noen særlig rolle når det gjelder å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren. biodrivstoff basert på matvarer, vil spille noen særlig rolle når det gjelder å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren

  Artikkel
 • Flytrafikk - utslippskilde i vekst

  Publisert:

  med et par prosent av de samlede norske klimagassutslippene. Sammenliknet med andre transportmåter er klimagassutslippene fra innenriks flytrafikk små. Veitrafikk er den transportformen som slipper ut mest klimagasser

  Artikkel
 • Fortsatt redusert utslippsintensitet

  Publisert:

  2,0 prosent i forhold til året før. I forhold til 1990 var det imidlertid en økning på 6,2 prosent. Utviklingen i klimagassutslippene skyldes et komplekst samspill av ulike direkte og underliggende dempe veksten i norske klimagassutslipp siden 1990. Den økonomiske veksten har derimot bidratt til vekst i utslippene

  Artikkel
 • Flere nordmenn utsatt for støy

  Publisert:

  påvirker utslipp til luft fra veitrafikk? Luftforurensning fra samferdsel Klimagassutslipp fra samferdsel Bruk av biodrivstoff i transport Avgifter knyttet til transport Snart i mål med

  Artikkel
 • Elektrisitetsetterspørsel framover

  Publisert:

  høye eller lave priser på olje og gass og hvordan kvoteprisene for klimagassutslipp utvikler seg høye eller lave priser på olje og gass og hvordan kvoteprisene for klimagassutslipp utvikler seg

  Artikkel
 • Indikatorer for bærekraftig utvikling

  Publisert:

  akutte problemer, men med utfordringer knyttet til blant annet framtidige klimagassutslipp, helse- og miljøkapital - Norske klimagassutslipp relatert til Kyoto-målet - Utslipp av NO X , NH 3 , SO 2 og NMVOC Biologisk mangfold og kulturminner - Naturindeks

  Nøkkeltall
 • Et klimavennlig Norge

  Publisert:

  , gjennomførbart og ikke umulig dyrt å redusere klimagassutslipp med to tredeler innen 2050, rapporterte Lavutslippsutvalget i høst. I årets femte: Frøy Lode Wiig Det er nødvendig, gjennomførbart og ikke umulig dyrt å redusere klimagassutslipp med to tredeler innen 2050, rapporterte Lavutslippsutvalget i høst. I årets femte

  Artikkel
 • Uncertainties in the Norwegian greenhouse gas emission inventory

  Publisert:

  . Resultatene viser at usikkerheten i nivå på de totale klimagassutslippene for år 2009 er ±4 prosent. Når LULUCF-sektoren blir inkludert er den totale usikkerheten økningen i de totale klimagassutslippene er 3 prosent mellom 1990 og 2009, med en trendusikkerhet på ±3 prosentpoeng

  Publikasjon
 • Norske utslipp av klimagasser - lite i verden, mye på hver av oss

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 2008/4 Norske klimagassutslipp 1990-2007 Norske utslipp av klimagasser - lite i verden, mye på hver av oss Publisert: 8. oktober 2008 Norge bidrar med drøyt en promille av de samlede globale klimagassutslippene

  Artikkel
 • Miljøavgifter domineres av avgifter på bruk av energiprodukter - Oversikt over miljøavgiftene, inkl. klimakvoter. 2010. Millionerkroner

  Publisert:

  miljødel og en fiskal del. Klimakvoter og avgifter på klimagassutslipp CO2-avgift, mineralske produkter 4 682 CO2-avgift, petroleumssektoren 2 166 Miljøavgift på

  Artikkel
 • Teknologiutvikling, klima og virkemiddelbruk

  Publisert:

  . En global lik pris på klimagassutslipp er det mest målrettede og kostnadseffektive virkemiddelet for å motvirke klimaendringene. Prising av klimagassutslipp virker til å stimulere utvikling og bruk av klimateknologier

  Publikasjon