Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 173 treff for "Klimagassutslipp " på nettstedet

Sorter etter:
 • Klimagassutslipp, konsumentpriser og levestandard

  Publisert:

  Økonomiske analyser, 3/2001 Klimagassutslipp, konsumentpriser og levestandard Publisert: 15. juni 2001 Kan klimagassutslippet reduseres gjennom endringer i forbruksmønstret uten at levestandarden samtidig går ned

  Artikkel
 • Sikrere beregninger av klimagassutslipp

  Publisert:

  Usikkerhet i utslippsregnskapet for klimagasser, 1990 og 2004 Sikrere beregninger av klimagassutslipp Publisert: 3. juli 2006 Beregningene av de norske klimagassutslippene som skal vise om Norge overholder forpliktelsene i Kyotoprotokollen, gjøres nå sikrere enn før

  Artikkel
 • Avgift ga reduserte klimagassutslipp

  Publisert:

  Utslipp av klimagassene HFK, PFK og SF 6 Avgift ga reduserte klimagassutslipp Publisert: 13 utgjør en liten del av de samlede norske klimagassutslippene. Importavgift gav redusert vekst i utslippene Det har

  Artikkel
 • Økte avgifter på klimagassutslipp og drivstoff

  Publisert:

  Økte avgifter på klimagassutslipp og drivstoff Publisert: 27. september 2018 I 2017 ble det innbetalt 38 milliarder kroner i miljøavgifter, 12 prosent mer enn året før. For første gang utgjorde avgifter på klimagassutslipp mer enn halvparten av miljøavgiftene

  Artikkel
 • Avgifter på klimagassutslipp dominerer miljøavgiftene

  Publisert:

  Avgifter på klimagassutslipp dominerer miljøavgiftene Publisert: 27. september 2017 I 2016 utgjorde avgifter på klimagassutslipp 48,1 prosent av miljøavgiftene. Dette er første gang at inntektene fra avgifter på

  Artikkel
 • Klimagassutslippene gikk ned i fjor

  Publisert:

  Klimagassutslippene gikk ned i fjor Publisert: 19. mai 2017 Klimagassutslippene var totalt 53,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter, ifølge foreløpige tall for 2016. Det er en nedgang på litt under 1 prosent fra 2015. Klimagassutslippene var totalt 53,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter, ifølge foreløpige tall for 2016

  Artikkel
 • Klimagassutslippene opp 1 prosent i 2015

  Publisert:

  Klimagassutslippene opp 1 prosent i 2015 Publisert: 13. desember 2016 I 2015 ble det sluppet ut totalt 53,9 millioner tonn klimagasser fra norsk territorium økte klimagassutslippene med nesten 600 000 tonn. I 2015 lå dermed klimagassutslippene 4,2 prosent over utslippene i 1990

  Artikkel
 • Effektene av EUs kvotesystem for klimagassutslipp

  Publisert:

  Effektene av EUs kvotesystem for klimagassutslipp EUs kvotesystem for klimagassutslipp har ikke bidratt til effektene av EUs kvotesystem for klimagassutslipp (EU ETS). Forskerne undersøker i hvilken grad kvotesystemet har

 • Klimagassutslipp svakt ned i 2006

  Publisert:

  Økonomiske analyser, 4/2007 Klimagassutslipp svakt ned i 2006 Publisert: 6. oktober 2007 I 2006 gikk de norske klimagassutslippene svakt ned, først og fremst på såkalte Kyoto-perioden hvor det settes et tak på norske utslipp, vil klimagassutslippene trolig øke de nærmeste årene. Forfatter: Gisle Haakonsen

  Artikkel
 • Fylkesvise klimagassutslipp beregnet på nytt

  Publisert:

  Fylkesvise klimagassutslipp beregnet på nytt Publisert: 5. februar 2016 Utslipp av klimagasser fordelt på

  Artikkel
 • Klimagassutslipp øker, men økonomien vokser mer

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 2012/2 Klimagassutslipp i Norge 1990-2010 Klimagassutslipp øker, men næringene i utslippsstatistikken har endret seg kraftig i løpet av 20 år. Forfatter: Kristine E. Kolshus Årsaker og drivkrefter bak utviklingen i de norske klimagassutslippene er sammensatte

  Artikkel
 • Reduksjon av klimagassutslipp i Norge

  Publisert:

  Økonomiske analyser, 5/2006 Beregninger for Lavutslippsutvalget Reduksjon av klimagassutslipp i Norge Publisert: 31 økonomi og effekter på klimagassutslipp i Norge gitt denne informasjonen fra LUU. En viktig antakelse gjort av LUU er at tiltakene fases inn i

  Artikkel
 • Økning i transportens energibruk og klimagassutslipp

  Publisert:

  Samferdsel og miljø Økning i transportens energibruk og klimagassutslipp Publisert økt med i underkant av 40 prosent i perioden 1990-2011. Figur 5 Klimagassutslippene fra transport fortsetter å

  Artikkel
 • Mye klimagassutslipp på hver av oss

  Publisert:

  Klima Mye klimagassutslipp på hver av oss Publisert: 8. oktober 2008 Norge bidrar med drøyt en promille av de samlede globale klimagassutslippene. Det er lite i verden, men mye på

  Artikkel
 • Grønne sertifikater vil ikke redusere klimagassutslipp

  Publisert:

  Grønne sertifikater vil ikke redusere klimagassutslipp Ordningen med grønne sertifikater vil gi økt eksport av fornybar kraft ikke vil bidra til å redusere klimagassutslipp i utlandet, slik mange synes å tro