Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 173 treff for "Klimagassutslipp " på nettstedet

Sorter etter:
 • Lang vei til felles global miljøstatistikk

  Publisert:

  verdens klimagassutslipp halveres innen 2050, har FNs klimapanel konkludert. Men vet vi nok om klimaendringene – og hva de fører til verdens klimagassutslipp halveres innen 2050, har FNs klimapanel konkludert. Men vet vi nok om klimaendringene – og hva de fører til

  Artikkel
 • Et bærekraftig samfunn?

  Publisert:

  ) og utviklingsland samlet 3 Norske klimagassutslipp relatert til Kyoto-målet Klima, ozon og langtransporterte luftforurensninger 4 Utslipp av NO x , NH 3. Klima, ozon og langtransporterte luftforurensninger Norske klimagassutslipp relatert til Kyoto

  Artikkel
 • En utfordring å minske miljøpåvirkningene fra transport

  Publisert:

  . Klimagassutslippene fra transport fortsetter å øke En vesentlig del av luftforurensningene skyldes forbrenningsutslipp fra transportmidler totale EEA-32 utslipp fra transport. I 2005 fortsatte økningen i klimagassutslipp fra transport i Norge til et nivå 29 prosent over 1990-nivået. I 2004

  Artikkel
 • Hva påvirker utslipp til luft fra veitrafikk?

  Publisert:

  Luftforurensning fra samferdsel Klimagassutslipp fra samferdsel Bruk av biodrivstoff i transport Avgifter knyttet til transport Snart i mål med transportmålet for

  Artikkel
 • Samferdsel og miljø 2007

  Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren

  Publisert:

  økningen i klimagassutslipp fra transport i Norge til et nivå 29 prosent over 1990-nivået. I 2004 utgjorde klimagassutslippene fra transport 21 prosent av de totale utslippene i EU-15. I 2005 utgjorde disse utslippene 59 prosent av totale klimagassutslipp fra mobile kilder og 18 prosent av Norges totale klimagassutslipp. Ifølge de siste

  Publikasjon
 • Køyrer nest mest i Europa

  Publisert:

  ? Luftforurensning fra samferdsel Klimagassutslipp fra samferdsel Bruk av biodrivstoff i transport Avgifter knyttet til transport Snart i mål med

  Artikkel
 • Miljøavgifter domineres av avgifter på bruk av energiprodukter

  Publisert:

  klimagassutslipp og veibruksavgifter med videre henholdsvis 34 prosent og 55 prosent av de totale utgiftene, det vil si 9,9 milliarder og 16,1 milliarder kroner anskaffe klimakvoter tilsvarende sine klimagassutslipp og en gjennomsnitts markedspris

  Artikkel
 • Økonomisk vekst - medisin mot dårlig miljø?

  Publisert:

  . Reduserte klimagassutslipp vil i tillegg dempe andre typer utslipp i utlandet, som SO2 , NO x og CO, siden disse er knyttet til de samme forurensningskildene som CO2 . Referanser: Bruvoll, A. og T. Fæhn (2005, 1

  Artikkel
 • Gamle vedovner gir høye utslipp

  Publisert:

  når klimagassutslippet skal beregnes. Dette skyldes at et tre binder opp like mye CO 2 under vekst som det slipper ut når det brennes. Fyring med ved i stedet for med fossile brensler bidrar dermed til å redusere klimagassutslippene i Norge. Ikke

  Artikkel
 • Hvorfor vedtas kostnadsineffektive klimatiltak?

  Publisert:

  . Forskerne har stilt spørsmål om klimapolitikk generelt, inklusive spørsmål om virkningen på klimagassutslipp av

 • Luftforurensning fra samferdsel

  Publisert:

  ? Klimagassutslipp fra samferdsel Bruk av biodrivstoff i transport Avgifter knyttet til transport Snart i mål med transportmålet for 2020 Energibruk til transportformål

  Artikkel
 • Prisvekst på all veitransport

  Publisert:

  fra veitrafikk? Luftforurensning fra samferdsel Klimagassutslipp fra samferdsel Bruk av biodrivstoff i transport Avgifter knyttet til transport Snart i

  Artikkel
 • Godset likt fordelt mellom båt, bil og røyrleidning

  Publisert:

  . Artikler i serien samferdsel og miljø Hva påvirker utslipp til luft fra veitrafikk? Luftforurensning fra samferdsel Klimagassutslipp fra samferdsel Bruk av

  Artikkel
 • Halvparten køyrer framleis på diesel

  Publisert:

  fra samferdsel Klimagassutslipp fra samferdsel Bruk av biodrivstoff i transport Avgifter knyttet til transport Snart i mål med transportmålet for 2020

  Artikkel
 • Biodrivstoff - et omstridt miljøtiltak

  Publisert:

  . Forfatter: Nina Holmengen Biodrivstoff kan være en erstatning for fossilt drivstoff (olje, kull og gass) og på den måten bidra til å holde klimagassutslippene. Til tross for at forbruket av biodrivstoff er CO2-nøytralt, medfører produksjon og distribusjon av biodrivstoff klimagassutslipp

  Artikkel