Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 171 treff for "Klimagassutslipp " på nettstedet

Sorter etter:
 • Snarveier til klimaforskning og klimastatistikk i SSB

  Publisert:

  ). Grønne sertifikater vil ikke redusere klimagassutslipp Ordningen med grønne sertifikater vil gi rapporten Energiforbruk og utslipp til luft fra innenlandsk transport . Mye klimagassutslipp på hver av oss. Et bærekraftig samfunn?            

 • Samlet energibruk per enhet BNP

  Publisert:

  . Alle former for energiproduksjon og -forbruk har imidlertid også uønskede konsekvenser. Særlig betydningsfull er sammenhengen med klimagassutslipp, som alt overveiende skyldes bruk av fossil energi

 • Særavgifter relatert til husholdningenes energiforbruk

  Dokumentasjon 1970-2012

  Publisert:

  særavgiftene som er gjort i notatet. Husholdningenes energiforbruk bidrar til en betydelig andel av klimagassutslippene og en reduksjon av husholdningenes energiforbruk er derfor en viktig

  Publikasjon
 • Indikatorer for bærekraftig utvikling 2012

  Publisert:

  . De innenlandske klimagassutslippene gikk noe ned i 2011. Men utslippene er høyere enn i 1990 og over den nasjonale

  Publikasjon
 • Snart i mål med transportmålet for 2020

  Publisert:

  innebærer at det oppfyller visse bærekraftskriterier. Dette innebærer blant annet krav om reduksjon i klimagassutslipp og krav til arealet dette dyrkes på serien samferdsel og miljø Hva påvirker utslipp til luft fra veitrafikk? Luftforurensning fra samferdsel Klimagassutslipp fra samferdsel Bruk av

  Artikkel
 • Kvotehandel – bare pengeflytting?

  Publisert:

  er den eneste effekten at land som er sterkt opptatt av å få redusert verdens klimagassutslipp aksepterer en stram kvote og dermed

 • Avfall fra samferdsel

  Publisert:

  ? Luftforurensning fra samferdsel Klimagassutslipp fra samferdsel Bruk av biodrivstoff i transport Avgifter knyttet til transport Snart i mål med

  Artikkel
 • Vann- og grunnforurensning fra samferdsel

  Publisert:

  ? Luftforurensning fra samferdsel Klimagassutslipp fra samferdsel Bruk av biodrivstoff i transport Avgifter knyttet til transport Snart i mål med

  Artikkel
 • 13 elbiler per ladepunkt

  Publisert:

  påvirker utslipp til luft fra veitrafikk? Luftforurensning fra samferdsel Klimagassutslipp fra samferdsel Bruk av biodrivstoff i transport Avgifter knyttet til transport Snart i mål med

  Artikkel
 • Krever klimamålet fangstteknologien som er tenkt brukt på Mongstad?

  Publisert:

  redusere klimagassutslippene tilstrekkelig for å nå klimamålet, hvis alle nye kraftverk bruker integrerte karbonfangstanlegg. Innen

 • Skog gjør Norge mer klimavennlig

  Publisert:

  . Globalt står avskogingen for 17 prosent av verdens menneskeskapte klimagassutslipp. Globalt står avskogingen for 17 prosent av verdens menneskeskapte klimagassutslipp

  Artikkel
 • Satsing på biodrivstoff kan gi økte klimautslipp

  Publisert:

  klimagassutslipp ved økt bruk av biodrivstoff – en litteraturgjennomgang. I rapporten gir forfatteren en oversikt over de viktigste resultatene fra forskningslitteraturen på området og

 • Utslipp til luft av klimagasser fordelt på kommune

  Dokumentasjon av metode og resultater

  Publisert:

  få tilgang til noe informasjon om utslippene i sin kommune. Denne analysen fordeler i overkant av 40 prosent av de totale klimagassutslippene fra norsk territorium til landets 428 kommuner

  Publikasjon
 • De rike landene kan betale for klimagasskutt

  Publisert:

  Klimagassutslipp De rike landene kan betale for klimagasskutt Publisert: 9. oktober 2008 Byrden ved å

  Artikkel
 • Lang vei til felles global miljøstatistikk

  Publisert:

  verdens klimagassutslipp halveres innen 2050, har FNs klimapanel konkludert. Men vet vi nok om klimaendringene – og hva de fører til verdens klimagassutslipp halveres innen 2050, har FNs klimapanel konkludert. Men vet vi nok om klimaendringene – og hva de fører til

  Artikkel