Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 173 treff for "Klimagassutslipp " på nettstedet

Sorter etter:
 • Utslipp av klimagasser i Norge - i dag, i går og den nære framtid

  Publisert:

  . En del av de klimagassutslippene som er lettest å redusere, er allerede sterkt redusert (SF6, PFK og HFK). Den underliggende veksten i CO2 vil etter hvert utgjøre en større utfordring. Viktige drivkrefter for utviklingen i klimagassutslipp de siste 15-20 årene har

  Publikasjon
 • Mer utslipp i årene som kommer

  Publisert:

  høyere i 2012 enn i dag, det vil si på 18,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Gasskraftverk med og uten CO2-rensing I 2007 fikk vi en ny kilde til klimagassutslipp i Norge: gasskraftverket på Kårstø i Rogaland anslått klimagassutslippene i 2012 til å ligge mellom 0,5 og 1 million tonn CO2-ekvivalenter over dagens utslipp. Gasskraftverket på

  Artikkel
 • Bruk av biodrivstoff i transport

  Publisert:

  råvarer som ikke er anvendbare til matproduksjon, anses som mer miljøvennlig blant annet med tanke på klimagassutslipp påvirker utslipp til luft fra veitrafikk? Luftforurensning fra samferdsel Klimagassutslipp fra samferdsel Avgifter knyttet til transport Snart i mål med

  Artikkel
 • Bærekraftig utvikling – noen fremtidige utfordringer

  Publisert:

  . juni 2014 Indikatorene for bærekraftig utvikling viser et Norge med få akutte problemer, men med utfordringer knyttet til klimagassutslipp, helse- og akutte problemer, men med utfordringer knyttet til klimagassutslipp, helse- og miljøfarlige stoffer og offentlige finanser. Det er dessuten særdeles viktig for

  Artikkel
 • Fire av ti klimakvoter gratis

  Publisert:

  kjøper kvoter i det europeiske kvotemarkedet (ETS). Ordningen med klimakvoter skal bidra til en kostnadseffektiv reduksjon av klimagassutslippene ved at virksomhetene får et valg mellom å årene og 18,5 millioner tonn i 2012. Den årlige andelen av kvotepliktige utslipp i forhold til de totale norske klimagassutslippene varierte mellom 35 og 37 prosent

  Artikkel
 • Vurdering av framtidige klimakvotepriser

  Publisert:

  . Kapittel 1 gir en oversikt over ulike markeder for klimagassutslipp og skisserer naturvitenskapelig og politisk usikkerhet

  Publikasjon
 • Utslippsrettigheter kan gi god avkastning

  Publisert:

  Først gir forskerne en oversikt over ulike markeder for klimagassutslipp og skisserer naturvitenskapelig og politisk usikkerhet. Deretter

 • Sparing av klimakvoter fortsetter

  Publisert:

  . Ordningen med klimakvoter skal bidra til en kostnadseffektiv reduksjon av klimagassutslippene ved at bedriftene får et valg mellom å på 19,2 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter i 2011. Andelen av de totale norske klimagassutslippene var 36 prosent

  Artikkel
 • Kommunal energi- og utslippsstatistikk oppdateres ikke

  Publisert:

  . februar 2012 Fra 2012 publiserer ikke SSB tall for kommunal energibruk og klimagassutslipp. Fra 2012 publiserer ikke SSB tall for kommunal energibruk og klimagassutslipp. Oppdatert: 17. april 2013. Bakgrunnen for beslutningen er at Statistisk

  Artikkel
 • Byer og miljø

  Indikatorer for miljøutviklingen i "Framtidens byer"

  Publisert:

  , næringslivet og staten om å redusere klimagassutslippene og forbedre bomiljøene i byene. Arbeidet er finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Publikasjon
 • Samferdsel og miljø 2011

  Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren

  Publisert:

  største kilden til transportutslipp av klimagasser. I 2009 utgjorde disse utslippene nesten 60 prosent av totale klimagassutslipp fra mobile kilder, og 19 prosent av Norges totale klimagassutslipp

  Publikasjon
 • Nasjonalformuen øker

  Publisert:

  på bærekraftig utvikling, som klimagassutslipp, levealder, energibruk, viktige fiskebestander og bistand: Frode Brunvoll / Kristine Kolshus Nasjonalformuen er en av flere indikatorer på bærekraftig utvikling, som klimagassutslipp, levealder, energibruk, viktige fiskebestander og bistand

  Artikkel
 • Energibruk til transportformål i Europa

  Publisert:

  påvirker utslipp til luft fra veitrafikk? Luftforurensning fra samferdsel Klimagassutslipp fra samferdsel Bruk av biodrivstoff i transport Avgifter knyttet til transport Snart i mål med

  Artikkel
 • Energibruk til transportformål i Norge

  Publisert:

  ? Luftforurensning fra samferdsel Klimagassutslipp fra samferdsel Bruk av biodrivstoff i transport Avgifter knyttet til transport Snart i mål med

  Artikkel
 • Avgifter knyttet til transport

  Publisert:

  ? Luftforurensning fra samferdsel Klimagassutslipp fra samferdsel Bruk av biodrivstoff i transport Snart i mål med

  Artikkel