Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 176 treff for "Klimagassutslipp " på nettstedet

Sorter etter:
 • Klimagassutslippene revideres noe ned

  Publisert:

  Klimagassutslippene revideres noe ned Det er oppdaget en feil i beregningene av norske klimagassutslipp. Tallene er revidert tilbake til 1990. Klimagassutslippene for 2020 er justert fra 50 til 49,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter

  Artikkel
 • Nedgang i klimagassutslippene

  Publisert:

  Nedgang i klimagassutslippene Publisert: 8. juni 2020 Endret: 19. juni 2020 Foreløpige tall viser at utslippet av klimagasser i Norge var 50,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2019. Likevel gikk utslippene herfra ned med nesten 2 prosent i løpet av 2019. Mindre drivstofforbruk i transport bidro sterkest til at det totale klimagassutslippet sank. Figur 1

  Artikkel
 • Klimagassutslippene flater ut

  Publisert:

  Klimagassutslippene flater ut Publisert: 3. juni 2019 Endret: 3. juni 2019 08:21 Foreløpige tall viser at det ble sluppet ut 0,4 prosent mer klimagasser i 2018 enn

  Artikkel
 • Klimagassutslipp ned 1,6 prosent

  Publisert:

  Klimagassutslipp ned 1,6 prosent Publisert: 11. desember 2018 I 2017 ble det sluppet ut til sammen 52,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter fra norsk territorium størst nedgang fra veitrafikk og annen transport. Figur 1. Utvikling i klimagassutslipp Figur 1

  Artikkel
 • Nedgang i klimagassutslippene i pandemiåret 2020

  Publisert:

  Nedgang i klimagassutslippene i pandemiåret 2020 Foreløpige tall viser at klimagassutslippene sank med 3,2 prosent i 2020 sammenlignet med 2019. Klimagassutslippene fra norsk territorium var på 50 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020. Det er en nedgang på 3,2 prosent fra året før, viser

  Artikkel
 • Laveste klimagassutslipp siden 90-tallet

  Publisert:

  Laveste klimagassutslipp siden 90-tallet Publisert: 2. november 2020 Endret 3,7 prosent sammenlignet med 2018, og 2,3 prosent siden 1990. Forfatter: Berit Storbråten Norske klimagassutslipp var i 2019

  Artikkel
 • Klimagassutslippene i 2019 er revidert opp 2,7 prosent

  Publisert:

  Klimagassutslippene i 2019 er revidert opp 2,7 prosent Grunnet reviderte forbrukstall for petroleumsprodukter i perioden 2012-2019 har tidligere publiserte utslippstall vært for lave innen fiske, kyst- og veitrafikk. Trenden for klimagassutslippene er fremdeles nedadgående, men på et litt høyere nivå

  Artikkel
 • Nedgang i klimagassutslippene

  Publisert:

  Nedgang i klimagassutslippene Publisert: 23. august 2018 De foreløpige tallene for utslipp av klimagasser viser at det ble sluppet ut 52,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter fra norsk territorium i 2017. Hovedårsaken til nedgangen er redusert forbruk av fossile brensler i veitrafikk. Figur 1. Utvikling i klimagassutslipp Figur 1

  Artikkel
 • Nedgang i klimagassutslippene

  Publisert:

  Nedgang i klimagassutslippene Publisert: 14. desember 2017 Det ble i 2016 sluppet ut totalt 53,3 millioner tonn klimagasser fra norsk territorium. Dette er. Utvikling i klimagassutslipp Figur 1. Utvikling i klimagassutslipp HFK, PFK og SF6 N2O CH4 CO2 1990 5.99 4.21 5.79 35.70 1991 5.45 4.05 5.76 34.07 1992 3.33

  Artikkel
 • Klimagassutslipp fra samferdsel

  Publisert:

  Klimagassutslipp fra samferdsel Publisert: 14. august 2017 En vesentlig del av luftforurensningene skyldes forbrenningsutslipp fra transportmidler båter og motorredskaper. Forfatter: Nadiya Fedoryshyn EU har et overordnet mål om å redusere klimagassutslippene fra transport

  Artikkel
 • Fylkesvise klimagassutslipp oppdatert

  Publisert:

  Fylkesvise klimagassutslipp oppdatert Publisert: 7. mars 2017 Utslipp av klimagasser fordelt på

  Artikkel
 • Norske klimagassutslipp

  Publisert:

  Indikatorer for bærekraftig utvikling, 2014 Norske klimagassutslipp Publisert. FNs klimapanel, IPCC, sier i sin siste hovedrapport at det er svært sannsynlig at klimagassutslippene fra menneskelig aktivitet er

 • Klimagassutslippene øker igjen

  Publisert:

  Naturressurser og miljø 2008 Klimagassutslippene øker igjen Publisert: 2. desember 2008 Etter to år med nedgang gikk klimagassutslippene opp nesten 3 prosent i 2007. Det har aldri før blitt beregnet høyere utslipp for Norge

  Artikkel
 • Elbiler reduserer utslipp per personkilometer - Klimagassutslipp per personkilometer fordelt på kjøretøy og drivstoff, g CO2-ekv./pkm.2009-2018

  Publisert:

  Klimagassutslipp per personkilometer fordelt på kjøretøy og drivstoff, g CO2-ekv./pkm

  Artikkel
 • God avfallshåndtering forhindrer klimagassutslipp

  Publisert:

  God avfallshåndtering forhindrer klimagassutslipp Publisert: 25. februar 2016 Endret: 1. april 2016 10). Den samlede avfallshåndteringen i Norge sto i 2013 for 4,3 prosent av de totale norske klimagassutslipp

  Artikkel