Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 173 treff for "Klimagassutslipp " på nettstedet

Sorter etter:
 • Virkninger på forbruksmønster, levestandard og klimagassutslipp av endringer i konsumentpriser

  Publisert:

  Notater 2001/20 Virkninger på forbruksmønster, levestandard og klimagassutslipp av endringer i konsumentpriser Publisert: 27 forbruksmønster, levestandard og klimagassutslipp av endringer i konsumentpriser Ansvarlige Brynjar Indahl, Dag Einar Sommervoll

  Publikasjon
 • Klimagassutslipp, konsumentpriser og levestandard

  Publisert:

  Økonomiske analyser, 3/2001 Klimagassutslipp, konsumentpriser og levestandard Publisert: 15. juni 2001 Kan klimagassutslippet reduseres gjennom endringer i forbruksmønstret uten at levestandarden samtidig går ned

  Artikkel
 • Gamle vedovner gir høye utslipp

  Publisert:

  når klimagassutslippet skal beregnes. Dette skyldes at et tre binder opp like mye CO 2 under vekst som det slipper ut når det brennes. Fyring med ved i stedet for med fossile brensler bidrar dermed til å redusere klimagassutslippene i Norge. Ikke

  Artikkel
 • Naturressurser og miljø 2002

  Publisert:

  til den nyeste publikasjonen Klimagassutslipp aldri vært høyere De norske utslippene til luft av klimagasser

  Publikasjon
 • Ny teknologi kan løse klimaproblemene

  Publisert:

  . Dessverre vet vi ikke i dag hvor store klimagassutslipp som skal til før klimasystemet blir ustabilt i stor grad kjøpe kvoter fra landene med såkalte overgangsøkonomier. Klimapolitikk i EU og Norge EU har i dag klimagassutslipp på over 4 200 millioner

  Artikkel
 • Er Norge bærekraftig?

  Publisert:

  . Indikatorene viser et bilde av Norge med få akutte problemer, men med utfordringer knyttet til framtidige klimagassutslipp, offentlige finanser. Tema som indikatorsettet skal peke på Indikator Kort omtale av indikatorene 1 Klimaendringer Norske klimagassutslipp relatert til

  Artikkel
 • Økonomisk vekst - medisin mot dårlig miljø?

  Publisert:

  . Reduserte klimagassutslipp vil i tillegg dempe andre typer utslipp i utlandet, som SO2 , NO x og CO, siden disse er knyttet til de samme forurensningskildene som CO2 . Referanser: Bruvoll, A. og T. Fæhn (2005, 1

  Artikkel
 • Kyoto-avtalen - nyttig eller bortkastet?

  Publisert:

  Økonomiske analyser, 3/2005 Kyoto-avtalen - nyttig eller bortkastet? Publisert: 16. juni 2005 De globale klimagassutslippene vokser raskt, noe som blant annet henger sammen med den sterke Åpne og les artikkelen i PDF De globale klimagassutslippene vokser raskt, noe som blant annet henger sammen med den sterke

  Artikkel
 • Kyoto-avtalen har ikke stoppet utslippsveksten

  Publisert:

  Valgaktuelt 2005 Kyoto-avtalen har ikke stoppet utslippsveksten Publisert: 7. september 2005 Klimagassutslippene i Norge og en rekke andre land har: Gisle Haakonsen Klimagassutslippene i Norge og en rekke andre land har økt i perioden 1990 til 2003

  Artikkel
 • Elektrisitetsetterspørsel framover

  Publisert:

  høye eller lave priser på olje og gass og hvordan kvoteprisene for klimagassutslipp utvikler seg høye eller lave priser på olje og gass og hvordan kvoteprisene for klimagassutslipp utvikler seg

  Artikkel
 • Samferdsel og miljø

  Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren

  Publisert:

  . I 2001 utgjorde klimagassutslippene fra transport 21 prosent av de totale utslippene i EU

  Publikasjon
 • Kyoto-avtalen har ikke stoppet utslippsveksten

  Publisert:

  . Norske klimagassutslipp opp 11 prosent Ifølge Kyotoprotokollen skal de norske utslippene av klimagasseri perioden 2008-2012 ikke. Les mer . Kyoto-avtalen har ikke stoppet utslippsveksten Klimagassutslippene i Norge og en rekke andre land har

  Artikkel
 • Økt miljøpress - bedre kontroll på forurensning

  Publisert:

  mellom 2003 og 2004 steg utslippene med 1 prosent. Utslipp av CO 2 utgjorde nesten 80 prosent av de norske klimagassutslippene i 2004

  Artikkel
 • Mindre utslipp fra avfallsfyllinger enn tidligere beregnet

  Publisert:

  . Metanutslipp fra deponier er nå beregnet til under 3 prosent av samlet klimagassutslipp i Norge, mot tidligere omtrent 4 prosent. Forfatter. Metanutslipp fra deponier er nå beregnet til under 3 prosent av samlet klimagassutslipp i Norge, mot tidligere omtrent 4 prosent. Forfatter

  Artikkel
 • "Verdens beste" også til å redusere global fattigdom?

  Publisert:

  /ud/norsk/aktuelt/taler/minister_b/032171-090588/dok-bu.html ). Statistisk sentralbyrå (2006): Økt strømforbruk gav mindre klimagassutslipp, ( http

  Artikkel