Søk

Avgrens treffene
Viser 15 av 156
Sorter:
 1. Undervisningsopplegg: Bærekraft og klimagassutslipp

  Undervisningsopplegg Bærekraftig utvikling og klimagassutslipp Undervisningsopplegget om

 2. Undervisningsopplegg: Bærekraft og klimagassutslipp

  Undervisningsopplegg Berekraftig utvikling og klimagassutslepp Undervisningsopplegget om berekraftig utvikling og klimagassutslepp er laga av SSB for elevar på 9. og 10. trinn og for elevar i vidaregå

 3. Klimagassutslippene revideres noe ned

  Klimagassutslippene revideres noe ned Det er oppdaget en feil i beregningene av norske klimagassutslipp

 4. Klimagassutslippene gikk ned i 2022

  Klimagassutslippene gikk ned i 2022 Endelige tall viser at utslippene av klimagasser i Norge var 0,8 prosent lavere i 2022 enn i 2021

 5. Klimagassutslippene gikk ned 0,7 prosent i 2021

  Klimagassutslippene gikk ned 0,7 prosent i 2021 Endelige tall viser at utslipp av klimagasser i Norge var på

 6. Klimagassutslippene gikk ned 0,3 prosent i 2021

  Klimagassutslippene gikk ned 0,3 prosent i 2021 Foreløpige tall viser at utslippene av klimagasser i Norge var på

 7. Nedgang i klimagassutslippene i pandemiåret 2020

  Nedgang i klimagassutslippene i pandemiåret 2020 Foreløpige tall viser at klimagassutslippene sank med 3,2 prosent i 2020 sammenlignet med 2019

 8. Regneøvelser om endringer i klimagassutslipp for årene 1990-2022

  Oppgave B Regneøvelser om endringer i klimagassutslipp for årene 1990-2022 Finn ut mer om endringene i klimagassutslippene. Gå

 9. I hvilken grad endrer temperaturnivået seg på grunn av klimagassutslipp?

  I hvilken grad endrer temperaturnivået seg på grunn av klimagassutslipp? Et typisk trekk ved observerte temperaturserier over de siste 200

 10. Klimagassutslippene i 2019 er revidert opp 2,7 prosent

  Klimagassutslippene i 2019 er revidert opp 2,7 prosent Grunnet reviderte forbrukstall for petroleumsprodukter i perioden 2012-2019 har tidligere publiserte utslippstall

 11. Utforsk hvordan klimagassutslippene har endret seg i Norge fra 1990 til 2022

  Utforsk hvordan klimagassutslippene har endret seg i Norge fra 1990 til 2022 Visste du at utslippene av klimagasser i Norge gikk ned med 0,8 prosent fra 2021 til 2022 og med 4,6 prosent fra 1990 til 2022? Publisert : 20

 12. Hvordan har det gått med klimagassutslippene på norsk territorium siden 1990?

  Del 1 Hvordan har det gått med klimagassutslippene på norsk territorium siden 1990? FNs bærekraftsmål ser miljø

 13. Klimagassutslippene flater ut

  Klimagassutslippene flater ut Publisert: 3. juni 2019 Endret: 3. juni 2019 08:21 Foreløpige tall viser at det ble sluppet ut 0,4 prosent mer klimagasser i 2018 enn

 14. Klimagassutslipp fra samferdsel

  Klimagassutslipp fra samferdsel Publisert: 14. august 2017 En vesentlig del av luftforurensningene skyldes forbrenningsutslipp fra transportmidler

 15. Klimagassutslipp ned 1,6 prosent

  Klimagassutslipp ned 1,6 prosent Publisert: 11. desember 2018 I 2017 ble det sluppet ut til sammen 52,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter fra norsk territorium