Søk

Viser 15 av 178
Sorter:
 1. Klimagassutslippene revideres noe ned

  Klimagassutslippene revideres noe ned Det er oppdaget en feil i beregningene av norske klimagassutslipp

 2. Nedgang i klimagassutslippene - SSB

  Nedgang i klimagassutslippene Publisert: 8. juni 2020 Endret: 19. juni 2020 Foreløpige tall viser at utslippet av klimagasser i Norge var 50,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2019

 3. Klimagassutslippene gikk ned 0,7 prosent i 2021

  Klimagassutslippene gikk ned 0,7 prosent i 2021 Endelige tall viser at utslipp av klimagasser i Norge var på

 4. Klimagassutslippene gikk ned 0,3 prosent i 2021

  Klimagassutslippene gikk ned 0,3 prosent i 2021 Foreløpige tall viser at utslippene av klimagasser i Norge var på

 5. Nedgang i klimagassutslippene i pandemiåret 2020

  Nedgang i klimagassutslippene i pandemiåret 2020 Foreløpige tall viser at klimagassutslippene sank med 3,2 prosent i 2020 sammenlignet med 2019

 6. Laveste klimagassutslipp siden 90-tallet - SSB

  Laveste klimagassutslipp siden 90-tallet Publisert: 2. november 2020 Endret

 7. Klimagassutslippene i 2019 er revidert opp 2,7 prosent

  Klimagassutslippene i 2019 er revidert opp 2,7 prosent Grunnet reviderte forbrukstall for petroleumsprodukter i perioden 2012-2019 har tidligere publiserte utslippstall

 8. Nedgang i klimagassutslippene - SSB

  Nedgang i klimagassutslippene Publisert: 23. august 2018 De foreløpige tallene for utslipp av klimagasser viser at det ble sluppet ut 52,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter fra norsk territorium i 2017

 9. Klimagassutslippene flater ut - SSB

  Klimagassutslippene flater ut Publisert: 3. juni 2019 Endret: 3. juni 2019 08:21 Foreløpige tall viser at det ble sluppet ut 0,4 prosent mer klimagasser i 2018 enn

 10. Nedgang i klimagassutslippene - SSB

  Nedgang i klimagassutslippene Publisert: 14. desember 2017 Det ble i 2016 sluppet ut totalt 53,3 millioner tonn klimagasser fra norsk territorium. Dette er

 11. Klimagassutslipp fra samferdsel - SSB

  Klimagassutslipp fra samferdsel Publisert: 14. august 2017 En vesentlig del av luftforurensningene skyldes forbrenningsutslipp fra transportmidler

 12. Fylkesvise klimagassutslipp oppdatert - SSB

  Fylkesvise klimagassutslipp oppdatert Publisert: 7. mars 2017 Utslipp av klimagasser fordelt på

 13. Klimagassutslippene øker igjen - SSB

  Naturressurser og miljø 2008 Klimagassutslippene øker igjen Publisert: 2. desember 2008 Etter to

 14. Klimagassutslipp ned 1,6 prosent - SSB

  Klimagassutslipp ned 1,6 prosent Publisert: 11. desember 2018 I 2017 ble det sluppet ut til sammen 52,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter fra norsk territorium

 15. God avfallshåndtering forhindrer klimagassutslipp - SSB

  God avfallshåndtering forhindrer klimagassutslipp Publisert: 25. februar 2016 Endret: 1. april 2016 10