Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 91 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Familier og husholdninger

  Publisert:

  .: 40 81 13 35 Ane Margrete Tømmerås E-post: ane.tommeras@ssb.no tlf.: 40 81 13 15 Oppdrag befolkningsstatistikk E-post: befolkning@ssb.no

  Statistikk
 • Befolkningens utdanningsnivå

  Publisert:

  Beate Bartsch E-post: beate.bartsch@ssb.no tlf.: 40 81 14 96 Geir Nygård E-post: geir.nygard@ssb.no tlf.: 48 15 13 44

  Statistikk
 • Befolkningens utdanningsnivå

  Publisert:

  Statistikken viser befolkningens høyeste fullførte utdanning. Andel som har utdanning på universitets- og høgskolenivå Aldersgrupper og utdanningsnivå Aldersgrupper og utdanningsnivå1 2020 Befolkningen 1. oktober Høyeste fullførte utdanning I alt

  Statistikk
 • Adopsjoner

  Publisert:

  SSBs informasjonstjeneste E-post: informasjon@ssb.no tlf.: 21 09 46 42 Oppdrag innvandring E-post: oppdraginnvandring@ssb.no Christian Sørlien Molstad E-post: christian.molstad@ssb.no tlf.: 40 81 14

  Statistikk
 • Gjennomføring ved universiteter og høgskoler

  Publisert:

  Statistikk over i hvor stor grad befolkningen fullfører høyere utdanning. Fullførte en grad innen 8 år 3

  Statistikk
 • Allmennlegetjenesten

  Publisert:

  Statistikken viser befolkningens konsultasjoner hos fastlege og legevakt. Konsultasjoner hos fastlege i gjennomsnitt Antall konsultasjoner hos kontakt 585 314 3,8 Forebyggende kontakt 432 715 2,8 Andre diagnoser 4 789 351 30,8 Statistikken viser befolkningens

  Statistikk
 • Innvandrere etter innvandringsgrunn

  Publisert:

  Innvandrere etter innvandringsgrunnPublisert 25. mai 2021 2020 Endring i prosent Innvandring i alt siden 1990 2019 - 2020 2010 - 2020 I alt 24 438 -36,4 -51,8 931 958 Arbeid 11 137 -33,0 -53,1 319 9

  Statistikk
 • Personer med flyktningbakgrunn

  Publisert:

  Personer med flyktningbakgrunn, per 1. januarPublisert 25. mai 2021 2021 Endring i prosent 2021 2020 - 2021 Andel personer med flyktningbakgrunn av alle innvandrere. Prosent Andel personer med flykt

  Statistikk
 • Personer med flyktningbakgrunn

  Publisert:

  Statistikken viser antall innvandrere med flyktningbakgrunn per 1. januar hvert år. Andel av Norges befolkning med flyktningbakgrunn Personer med

  Statistikk
 • Overgang til norsk statsborgerskap

  Publisert:

  SSBs informasjonstjeneste E-post: informasjon@ssb.no tlf.: 21 09 46 42 Oppdrag innvandring E-post: oppdraginnvandring@ssb.no Ghazala Naz E-post: ghazala.naz@ssb.no tlf.: 41 76 77 91 Kåre Vassenden E

  Statistikk
 • Befolkning - kvartalvis

  Publisert:

  Befolkning og endring siste kvartalPublisert 19. mai 2021 1. kvartal 2021 Befolkningen ved utgangen av kvartalet 5 398 804 Folkevekst 7 435.: 41 54 79 65 Espen Andersen E-post: espen.andersen@ssb.no tlf.: 40 81 13 35 Oppdrag befolkningsstatistikk E-post: befolkning

  Statistikk
 • Arbeidskraftundersøkelsen

  Publisert:

  spørreskjema for Arbeidskraftundersøkelsen (AKU), som kan gi brudd i statistikken 2Arbeidsstyrken beregnes som andel av hele befolkningen i samme aldersgruppe. Arbeidsstyrken = antall sysselsatte + antall arbeidsledigeSysselsatte beregnes som andel av hele befolkningen i samme aldersgruppe

  Statistikk
 • Befolkningen på Svalbard

  Publisert:

  Folkemengde i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter kjønn og alderPublisert 4. mai 2021 1. halvår 20211 I alt Menn Kvinner 11. halvår er definert som 1. januar. 2. halvår er definert som 1. juli. I alt

  Statistikk
 • Flyttinger

  Publisert:

  : Statistisk sentralbyrå SSBs informasjonstjeneste E-post: informasjon@ssb.no tlf.: 21 09 46 42 Oppdrag befolkningsstatistikk E-post: befolkning@ssb.no Even

  Statistikk
 • Studiepoeng og fullført universitets- og høgskoleutdanning

  Publisert:

  Fullførte studium Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre Den øvrige befolkningen Menn Bachelorstudier 12 454 9,0 4,3 86,7 Av dette Bachelor, førskole øvrige befolkningen 2019-2020 I alt 53 959 6 263 1 786 45 910 Humanistiske og estetiske fag 4 363 698 92 3 573

  Statistikk