Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 754 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Samlivsinngåelse blant norskfødte kvinner og menn med innvandrerforeldre

  Publisert:

  (18 prosent av innvandrere og 43 prosent av den øvrige befolkningen). Vi finner en høyere andel samboere blant første samlivet senere enn personer i den øvrige befolkningen. Skiller vi mellom inngåelse av første samliv som var samboerskap og ekteskap finner vi at det

  Publikasjon
 • Holdninger til innvandrere og innvandring 2012

  Publisert:

  . Befolkningen deler seg som i fjor omtrent på midten når det gjelder holdningen til å ta imot flyktninger norskfødte barn, uansett landbakgrunn, et mer velvillig standpunkt enn den øvrige befolkningen. Det gjelder for eksempel i

  Publikasjon
 • Innvandreres bostedspreferanser - årsak til innvandrertett bosetting?

  Publisert:

  Emner Befolkning, Flytting, Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom ISBN (elektronisk) 978-82-537-8564-6 ISBN

  Publikasjon
 • Dette er Svalbard 2012

  Hva tallene forteller

  Publisert:

  Omslagsdesign Siri Boquist, Helga Nordermoen Emner Folketall, Befolkning ISBN (elektronisk) 978-82-537-8376-5 ISBN

  Publikasjon
 • Monitor for sekundærflytting

  Sekundærflytting blant flyktninger bosatt i Norge i 2000-2009

  Publisert:

  sekundærflytting kohort for kohort fortsetter. Spesielt flyttingen det første året har avtatt. Året etter bosetting flytter faktisk flyktningene mindre enn befolkningen for. Året etter bosetting flytter faktisk flyktningene mindre enn befolkningen for øvrig. Det kan neppe være andre forklaringer enn Introduksjonsordningen

  Publikasjon
 • Overgang til norsk statsborgerskap 1977-2011

  Publisert:

  Oppdragsgiver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk

  Publikasjon
 • Norway's population groups of developing countries' origin

  Change and integration

  Publisert:

  Rapporter 2013/10 Norway's population groups of developing countries' origin Change and integration Publisert: 19. mars 2013 Gjennom et samarbeidsprosjekt vil det bli mulig å sammenligne detaljert de

  Publikasjon
 • Regional framskrivning av antall innvandrere 2011-2040

  Modellen REGINN, forutsetninger og resultater

  Publisert:

  . Dette svarer til en vekst i deres andel av befolkningen fra nivået ved forrige årsskifte på 28 prosent til henholdsvis 40, 47 og 56 prosent i 2040 Emner Befolkning, Befolkningsframskrivinger ISBN (elektronisk) 978-82-537-8334-5 ISBN (trykt

  Publikasjon
 • Holdninger til innvandrere og innvandring 2011

  Publisert:

  . Befolkningen deler seg omtrent på midten når det gjelder holdningen til å ta imot flyktninger. Disse forskjellene er statistisk signifikante. Befolkningens holdninger varierer etter bakgrunnsfaktorer som

  Publikasjon
 • Unge som innvandret før skolealder - hvor like er de norskfødte med innvandrerforeldre?

  Publisert:

  Emner Befolkning, Innvandrere Antall sider 30 Målform Bokmål Om Notater I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder

  Publikasjon
 • Regional framskriving av innvandrerbefolkningen?

  Publisert:

  Emner Befolkning, Befolkningsframskrivinger Antall sider 22 Målform Bokmål Om Notater I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder

  Publikasjon
 • Barn og unge med innvandrerforeldre

  Demografi, utdanning, inntekt og arbeidsmarked

  Publisert:

  større andel av befolkningen 0-24 år. Ved inngangen til 2009 utgjorde denne gruppen 11 prosent av folkemengden 0-24 år. Det er bare innvandrerkvinner fra Afrika som har vesentlig høyere SFT enn resten av befolkningen

  Publikasjon
 • Innvandrere i norske kommuner

  Demografi, levekår og deltakelse i arbeidsstyrken

  Publisert:

  Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk) 978-82-537-7662-0 ISSN 0806-2056 Antall sider 382 Målform

  Publikasjon
 • Innvandring og innvandrere 2010

  Publisert:

  . Boquist Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere ISBN (elektronisk

  Publikasjon
 • Holdninger til innvandrere og innvandring 2010

  Publisert:

  beholde 2009-resultatene uendret, det vil si uten å veie. Befolkningens holdninger varierer etter bakgrunnsfaktorer som Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk) 978-82-537-8020-7 ISSN 1892-7513 Antall sider 70 Målform

  Publikasjon