Notater 2007/26

Flyktninger bosatt i Norge i 1995-2003

Sekundærflytting og økonomisk selvhjulpenhet

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Sekundærflytting og økonomisk selvhjulpenhet. Flyktninger bosatt i Norge i 1995-2003

Ansvarlig

Even Høydahl

Serie og -nummer

Notater 2007/26

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Befolkning, Flytting

Antall sider

64

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt