Søk

Avgrens treffene
Viser 12 av 12
Sorter:
 1. Prisindeks for brukte boliger

  ) Prisindeks for brukte boliger (endring i prosent) Sesongjustert 2. kvartal 2021 - 2. kvartal 2022 1. kvartal 2022 - 2. kvartal 2022 Hele landet 1,7 6,4 Oslo med

 2. Banker og kredittforetak

  utlån og innskudd 2020 2021 Innskudd fra lønnstakere, Oslo 211 857 225 681 Innskudd fra ikke-finansielle foretak

 3. Regionale befolkningsframskrivinger

  (hovedalternativet) 2022 2050 Endring i prosent Endring i antall personer Viken 1 269 230 1 504 129 18,5 234 899 Oslo 699 827 809 155 15,6 109 328 Innlandet 371 253 387 388 4,3 16 135 Vestfold og Telemark 424 832 464

 4. Kyrkjelege fellesråd, rekneskap

  Vesterålen, Froland, Gjesdal, Modum, Vennesla, Nesodden, Sola, Sandefjord, Sandnes, Bærum og Oslo. Kyrkjelege fellesråd, rekneskap skal gje oversikt over

 5. Godstransport på kysten

  . Alle havner og utvalgte havner. Tonn 1. kvartal 2022 Andel Alle havner 45 354 907 100,0 Oslo 1 492 562 3,3 Kristiansand 734 074 1,6 Stavanger 717 996 1,6 Bergen og Omland 15 265 187 33,9

 6. Kommunale boliggebyrer

  Lillestrøm 3 809 Oslo 4 730 Kristiansand 3 140 Stavanger 3 321 Bergen 2 147 Trondheim 2 270 1Kommunene blir bedt om å

 7. Fylkeskommuneregnskap

  nøkkeltall, nasjonale tall eksklusiv Oslo Utvalgte nøkkeltall, nasjonale tall eksklusiv Oslo1 2019 2020 20212 Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) 2,6 5,7 7,4

 8. Foreldrebetaling i barnehagar

  . Gjennomsnittleg månadleg foreldrebetaling. Ti største kommunar og heile landet.1 2021 2022 Kr Kr Oslo kommune 2 931 3 082 Bergen 2 945 3 170 Trondheim 3 110 3 167 Stavanger 3 037 3 042

 9. Sysselsetting, registerbasert

  551 386 17 608 3,3 Oslo 507 232 21 445 4,4 Innlandet 173 015 3 141 1,8 Vestfold og Telemark 187

 10. Leiemarkedsundersøkelsen

  . Utvalgte byer og hele landet. 2021 Gjennomsnittlig månedlig leie Gjennomsnittlig årlig leie per kvm Hele landet 9 530 2 420 Oslo og

 11. Fylkesfordelt nasjonalregnskap

  ) 2,3 3,2 102 103 Oslo 2,9 2,8 124 125 Hedmark (-2019) 2,4 -0,6 86 86 Oppland (-2019) 0,5 1,3 82 81 Buskerud

 12. Tettsteders befolkning og areal

  største tettstedene Oslo 1 043 168 7 109 0,7 Bergen 265 470 5 512 2,1 Stavanger/Sandnes 229 911 1 624 0,7 Trondheim 191 771 2 500 1,3 Fredrikstad/Sarpsborg 117 663 1 290 1,1 Statistikken gir tall for