Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Transport og reiseliv (20)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 20 treff for "Klimagassutslipp " på nettstedet

  Sorter etter:
  • Elbiler reduserer utslipp per personkilometer - Klimagassutslipp per personkilometer fordelt på kjøretøy og drivstoff, g CO2-ekv./pkm.2009-2018

   Publisert:

   Klimagassutslipp per personkilometer fordelt på kjøretøy og drivstoff, g CO2-ekv./pkm

   Artikkel
  • Økning i transportens energibruk og klimagassutslipp

   Publisert:

   Samferdsel og miljø Økning i transportens energibruk og klimagassutslipp Publisert økt med i underkant av 40 prosent i perioden 1990-2011. Figur 5 Klimagassutslippene fra transport fortsetter å

   Artikkel
  • Elbiler reduserer utslipp per personkilometer

   Publisert:

   medfører ikke klimagassutslipp. Figur 1. Klimagassutslipp per personkilometer fordelt på kjøretøy Figur 1. Klimagassutslipp per personkilometer fordelt på kjøretøy 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Personbiler 95.5 93.5 91.7 89.4 87.8 86.1 83.3 76.2 70.7

   Artikkel
  • 18 elbiler per ladepunkt

   Publisert:

   ut lade- og landstrømanlegg for ferger og skip. Forfatter: Geir Martin Pilskog / Vidar Lund Regjeringen har ambisjoner om en halvering av klimagassutslippene fra transportsektoren innen 2030 sammenlignet med 2005 økt energieffektivitet og reduserte klimagassutslipp når skip ligger ved kai. Elektrisitet fra

   Artikkel
  • Mindre utslipp per kjørte kilometer

   Publisert:

   Mindre utslipp per kjørte kilometer Publisert: 15. februar 2018 Klimagassutslippene fra veitrafikk har. Thovsen Klimagassutslippene fra veitrafikk har økt betraktelig siden 1990. Men siden transport av

   Artikkel
  • Samferdsel gir store miljøutfordringer

   Publisert:

   begrense klimagassutslipp , redusere miljøskadelige virkninger av transport , samt bidra til å høsten 2007 til 1 770 ved utgangen av 2008. Klimagassutslippene fra transport fortsetter å

   Artikkel
  • Samferdsel og miljø 2013

   Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren

   Publisert:

   økning i salget av drivstoff førte til at klimagassutslippene fra veitrafikk i Norge i 2012 gikk opp 0,4 prosent og lå på 10,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter. I 2012 utgjorde disse utslippene nesten 60 prosent av de totale klimagassutslippene fra mobile kilder, og 19 prosent av Norges totale klimagassutslipp

   Publikasjon
  • Bruk av biodrivstoff i transport

   Publisert:

   råvarer som ikke er anvendbare til matproduksjon, anses som mer miljøvennlig blant annet med tanke på klimagassutslipp påvirker utslipp til luft fra veitrafikk? Luftforurensning fra samferdsel Klimagassutslipp fra samferdsel Avgifter knyttet til transport Snart i mål med

   Artikkel
  • Samferdsel og miljø 2011

   Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren

   Publisert:

   største kilden til transportutslipp av klimagasser. I 2009 utgjorde disse utslippene nesten 60 prosent av totale klimagassutslipp fra mobile kilder, og 19 prosent av Norges totale klimagassutslipp

   Publikasjon
  • Energibruk til transportformål i Europa

   Publisert:

   påvirker utslipp til luft fra veitrafikk? Luftforurensning fra samferdsel Klimagassutslipp fra samferdsel Bruk av biodrivstoff i transport Avgifter knyttet til transport Snart i mål med

   Artikkel
  • Energibruk til transportformål i Norge

   Publisert:

   ? Luftforurensning fra samferdsel Klimagassutslipp fra samferdsel Bruk av biodrivstoff i transport Avgifter knyttet til transport Snart i mål med

   Artikkel
  • Avgifter knyttet til transport

   Publisert:

   ? Luftforurensning fra samferdsel Klimagassutslipp fra samferdsel Bruk av biodrivstoff i transport Snart i mål med

   Artikkel
  • Snart i mål med transportmålet for 2020

   Publisert:

   innebærer at det oppfyller visse bærekraftskriterier. Dette innebærer blant annet krav om reduksjon i klimagassutslipp og krav til arealet dette dyrkes på serien samferdsel og miljø Hva påvirker utslipp til luft fra veitrafikk? Luftforurensning fra samferdsel Klimagassutslipp fra samferdsel Bruk av

   Artikkel
  • En utfordring å minske miljøpåvirkningene fra transport

   Publisert:

   . Klimagassutslippene fra transport fortsetter å øke En vesentlig del av luftforurensningene skyldes forbrenningsutslipp fra transportmidler totale EEA-32 utslipp fra transport. I 2005 fortsatte økningen i klimagassutslipp fra transport i Norge til et nivå 29 prosent over 1990-nivået. I 2004

   Artikkel
  • Samferdsel og miljø 2007

   Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren

   Publisert:

   økningen i klimagassutslipp fra transport i Norge til et nivå 29 prosent over 1990-nivået. I 2004 utgjorde klimagassutslippene fra transport 21 prosent av de totale utslippene i EU-15. I 2005 utgjorde disse utslippene 59 prosent av totale klimagassutslipp fra mobile kilder og 18 prosent av Norges totale klimagassutslipp. Ifølge de siste

   Publikasjon