Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Statistikk (10)

Vis alle

Statistikk

 • Sosiale forhold og kriminalitet (10)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 10 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Etterforskede lovbrudd

   Publisert:

   oppklarte 20201 I alt 297 488 154 261 143 227 89 752 44 249 18 565 1 695 9 158 1 463 47 080 56 457 29 069 Oslo 76 376 47 787 28 589 29 983 8 977 8 440 387 1 20201 Lovbrudd etterforsket I alt 297 488 86 825 23 479 20 742 35 935 6 620 41 466 32 248 45 738 4 435 Oslo 76 376 28 558 6 854 6 991 8 814 1 129 7 703 9

   Statistikk
  • Anmeldte lovbrudd og ofre

   Publisert:

   31 490 45 608 5 629 Oslo 72 102 27 364 6 447 6 901 8 957 976 6 227 8 651 6 008 571 Øst 41 208 10 802 3 854 2 131 5 038 847 6 170 4 442 7 294 630 innbyggere I alt 56,0 16,2 4,9 4,0 6,9 1,3 7,4 5,9 8,5 1,0 Oslo 78,7 29,9 7,0 7,5 9,8 1,1 6,8 9,4 6,6 0,6 Øst 55,4 14,5 5,2 2,9 6,8 1,1 8,3 6,0 9,8 0,8

   Statistikk
  • Straffereaksjoner

   Publisert:

   Statistikken viser type reaksjon og straffedes alder, kjønn, bosted, statsborgerskap og lovbruddstype Straffereaksjoner (unntatt forenklet forelegg) Straffereaksjoner, etter type reaksjon og hovedlovb

   Statistikk
  • Boforhold, registerbasert

   Publisert:

   580 032 23,6 Viken 541 117 368 374 61 644 111 099 20,5 Oslo 342 459 125 396 108 680 108 383 31,6 Innlandet 176 886 122 045 14 085 40 756 23 Vestfold og Telemark 194 436 125 760 28 018 40 658 20,9 rom og kvm Uoppgitt Antall personer Hele landet 88 10,2 1,8 5 290 080 Viken 88,7 9,2 2,2 1 210 911 Oslo 78,7 20,2 1,1 675 878 Innlandet 91,2 6,8 2,1 366 906 Vestfold og Telemark 89,9 7,3 2,8 411 802

   Statistikk
  • Kontante overføringer til barnefamilier (opphørt)

   Menn mottar mindre foreldrepenger enn tidligere

   Publisert:

   . Størst utbetalinger per barn i Oslo Oslo rangerer klart høyest når det gjelder gjennomsnittlige utbetalinger av kontante overføringer per barn: 41 300 kroner i 2015. Dette skyldes blant annet at det i Oslo blir født relativt sett flere barn enn i noe annet fylke

   Statistikk
  • Politi og påtale - StatRes (opphørt)

   Mer ressurser og økt aktivitet

   Publisert:

   . Av politidistriktene fikk Oslo mest Det er relativt store forskjeller mellom de enkelte politidistriktene når det gjelder kostnadsutviklingen fra 2011 til 2012. I Oslo politidistrikt økte lønnskostnadene med 6 prosent og kostnadene til

   Statistikk
  • Domstolene og andre konfliktløsningsorganer - StatRes (opphørt)

   Ekstrakostnader ved domstolene gav høyere utgifter

   Publisert:

   . En stor del av denne økningen skyldes ekstra utgifter til behandlingen av 22. juli-saken i Oslo tingrett. StatRes lønnskostnadene, spesielt for de særskilte straffesaksutgiftene og Oslo tingrett, kan tilskrives ekstrautgifter i 2012 til domstolsbehandlingene av 22. juli-saken

   Statistikk
  • Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opphørt)

   Antallet pensjonister forsetter å øke

   Publisert:

   . Det er variasjon i antall mottakere mellom fylkene. Oslo og Akershus har flest personer som mottar arbeidsavklaringspenger, mens Finnmark og Sogn og Fjordane har

   Statistikk
  • Barnetilsynsordninger (opphørt)

   Svært mange foretrekker barnehage

   Publisert:

   . Foreldre i de store byene bruker SFO i noe større grad enn de andre. 56 prosent av barna i Trondheim, Bergen og Stavanger og 52 prosent av barna i Oslo benytter seg av heltidsplass i SFO

   Statistikk
  • Forliksrådenes virksomhet (opphørt)

   Færre sivile tvister i 18 av 19 fylker

   Publisert:

   . Sett i forhold til befolkningen hadde Finnmark og Oslo flest saker, med henholdsvis 63 og 61 saker per 1 000 innbyggere

   Statistikk