Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Natur og miljø (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 130 treff for "Klimagassutslipp " på nettstedet

  Sorter etter:
  • Nedgang i klimagassutslippene

   Publisert:

   Nedgang i klimagassutslippene Publisert: 8. juni 2020 Endret: 19. juni 2020 Foreløpige tall viser at utslippet av klimagasser i Norge var 50,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2019. Likevel gikk utslippene herfra ned med nesten 2 prosent i løpet av 2019. Mindre drivstofforbruk i transport bidro sterkest til at det totale klimagassutslippet sank. Figur 1

   Artikkel
  • Klimagassutslippene flater ut

   Publisert:

   Klimagassutslippene flater ut Publisert: 3. juni 2019 Endret: 3. juni 2019 08:21 Foreløpige tall viser at det ble sluppet ut 0,4 prosent mer klimagasser i 2018 enn

   Artikkel
  • Klimagassutslipp ned 1,6 prosent

   Publisert:

   Klimagassutslipp ned 1,6 prosent Publisert: 11. desember 2018 I 2017 ble det sluppet ut til sammen 52,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter fra norsk territorium størst nedgang fra veitrafikk og annen transport. Figur 1. Utvikling i klimagassutslipp Figur 1

   Artikkel
  • Laveste klimagassutslipp siden 90-tallet

   Publisert:

   Laveste klimagassutslipp siden 90-tallet Publisert: 2. november 2020 Endret 3,7 prosent sammenlignet med 2018, og 2,3 prosent siden 1990. Forfatter: Berit Storbråten Norske klimagassutslipp var i 2019

   Artikkel
  • Nedgang i klimagassutslippene

   Publisert:

   Nedgang i klimagassutslippene Publisert: 23. august 2018 De foreløpige tallene for utslipp av klimagasser viser at det ble sluppet ut 52,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter fra norsk territorium i 2017. Hovedårsaken til nedgangen er redusert forbruk av fossile brensler i veitrafikk. Figur 1. Utvikling i klimagassutslipp Figur 1

   Artikkel
  • Nedgang i klimagassutslippene

   Publisert:

   Nedgang i klimagassutslippene Publisert: 14. desember 2017 Det ble i 2016 sluppet ut totalt 53,3 millioner tonn klimagasser fra norsk territorium. Dette er. Utvikling i klimagassutslipp Figur 1. Utvikling i klimagassutslipp HFK, PFK og SF6 N2O CH4 CO2 1990 5.99 4.21 5.79 35.70 1991 5.45 4.05 5.76 34.07 1992 3.33

   Artikkel
  • Klimagassutslipp fra samferdsel

   Publisert:

   Klimagassutslipp fra samferdsel Publisert: 14. august 2017 En vesentlig del av luftforurensningene skyldes forbrenningsutslipp fra transportmidler båter og motorredskaper. Forfatter: Nadiya Fedoryshyn EU har et overordnet mål om å redusere klimagassutslippene fra transport

   Artikkel
  • Fylkesvise klimagassutslipp oppdatert

   Publisert:

   Fylkesvise klimagassutslipp oppdatert Publisert: 7. mars 2017 Utslipp av klimagasser fordelt på

   Artikkel
  • Klimagassutslippene øker igjen

   Publisert:

   Naturressurser og miljø 2008 Klimagassutslippene øker igjen Publisert: 2. desember 2008 Etter to år med nedgang gikk klimagassutslippene opp nesten 3 prosent i 2007. Det har aldri før blitt beregnet høyere utslipp for Norge

   Artikkel
  • Elbiler reduserer utslipp per personkilometer - Klimagassutslipp per personkilometer fordelt på kjøretøy og drivstoff, g CO2-ekv./pkm.2009-2018

   Publisert:

   Klimagassutslipp per personkilometer fordelt på kjøretøy og drivstoff, g CO2-ekv./pkm

   Artikkel
  • God avfallshåndtering forhindrer klimagassutslipp

   Publisert:

   God avfallshåndtering forhindrer klimagassutslipp Publisert: 25. februar 2016 Endret: 1. april 2016 10). Den samlede avfallshåndteringen i Norge sto i 2013 for 4,3 prosent av de totale norske klimagassutslipp

   Artikkel
  • Klimagassutslipp, konsumentpriser og levestandard

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 3/2001 Klimagassutslipp, konsumentpriser og levestandard Publisert: 15. juni 2001 Kan klimagassutslippet reduseres gjennom endringer i forbruksmønstret uten at levestandarden samtidig går ned

   Artikkel
  • Sikrere beregninger av klimagassutslipp

   Publisert:

   Usikkerhet i utslippsregnskapet for klimagasser, 1990 og 2004 Sikrere beregninger av klimagassutslipp Publisert: 3. juli 2006 Beregningene av de norske klimagassutslippene som skal vise om Norge overholder forpliktelsene i Kyotoprotokollen, gjøres nå sikrere enn før

   Artikkel
  • Avgift ga reduserte klimagassutslipp

   Publisert:

   Utslipp av klimagassene HFK, PFK og SF 6 Avgift ga reduserte klimagassutslipp Publisert: 13 utgjør en liten del av de samlede norske klimagassutslippene. Importavgift gav redusert vekst i utslippene Det har

   Artikkel
  • Økte avgifter på klimagassutslipp og drivstoff

   Publisert:

   Økte avgifter på klimagassutslipp og drivstoff Publisert: 27. september 2018 I 2017 ble det innbetalt 38 milliarder kroner i miljøavgifter, 12 prosent mer enn året før. For første gang utgjorde avgifter på klimagassutslipp mer enn halvparten av miljøavgiftene

   Artikkel