Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Nasjonalregnskap og konjunkturer (6)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 6 treff for "Klimagassutslipp " på nettstedet

  Sorter etter:
  • Økt produksjon, men utslippene går noe ned

   Publisert:

   på 0,3 prosent i klimagassutslippene (målt i tonn CO2-ekvivalenter) knyttet til den økonomiske aktiviteten i Norge såkalte utslippsintensiteten, ble dermed redusert med 2,0 prosent. Figur 1. Totale klimagassutslipp (CO2-ekvivalenter), produksjon (faste 2015-priser

   Artikkel
  • Utslippsintensiteten halvert siden 1990

   Publisert:

   økonomi vokst mer enn klimagassutslippene. I perioden 1990-2019 økte klimagassutslippene med 6,7 prosent, mens produksjonen. Nedgangen i utslippsintensiteten var sterkest på 1990- og 2000-tallet. Figur 1. Totale klimagassutslipp (CO2-ekvivalenter), produksjon (faste 2015-priser), bruttoprodukt (faste 2015-priser

   Artikkel
  • Nedgang i utslippsintensiteten

   Publisert:

   økonomi 2,2 prosent lavere enn året før. Dette følger en trend som har vært siden 1990. Forfatter: Ingrid Semb Weyer I 2017 var det en svak nedgang i klimagassutslippene. Totale klimagassutslipp (CO2-ekvivalenter), produksjon (faste 2005-priser) og utslippsintensitet for norsk økonomisk aktivitet (ekskl. husholdningene) Figur 1

   Artikkel
  • Ingen nedgang i utslipp per produsert krone

   Publisert:

   . Figur 1 Lav produksjonsvekst og økte klimagassutslipp Produksjonsveksten (målt i faste 2005-priser) for norsk økonomi var i 2015 på. Produksjonsveksten i olje- og gassutvinning dro i motsatt retning. Klimagassutslippene knyttet til den

   Artikkel
  • Fortsatt redusert utslippsintensitet

   Publisert:

   2,0 prosent i forhold til året før. I forhold til 1990 var det imidlertid en økning på 6,2 prosent. Utviklingen i klimagassutslippene skyldes et komplekst samspill av ulike direkte og underliggende dempe veksten i norske klimagassutslipp siden 1990. Den økonomiske veksten har derimot bidratt til vekst i utslippene

   Artikkel
  • Makroøkonomisk analyse for Norge av klimapolitikken i EU og Norge mot 2030

   Publisert:

   . september 2016 EU og Norge skal redusere klimagassutslippene sine med 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030 gjennomføringen av klimagassutslipp kan gjøres fleksibelt mellom landene og mellom utslippene i og utenfor kvotesektoren

   Publikasjon