Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Energi og industri (10)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 10 treff for "Klimagassutslipp " på nettstedet

  Sorter etter:
  • Vedforbruket redusert med en tredel siden 2010

   Publisert:

   . Metan- og lystgassen som produseres blir imidlertid beregnet, men dette er en veldig liten del av Norges klimagassutslipp. Et

   Artikkel
  • Stadig mer alternativt drivstoff i transport

   Publisert:

   dagsorden i hele Europa. Målsetningen med direktivet var blant annet å redusere klimagassutslipp i transportsektoren og å stimulere næringslivsutvikling

   Artikkel
  • Elektrisitetsetterspørsel framover

   Publisert:

   høye eller lave priser på olje og gass og hvordan kvoteprisene for klimagassutslipp utvikler seg høye eller lave priser på olje og gass og hvordan kvoteprisene for klimagassutslipp utvikler seg

   Artikkel
  • Energibruk i kommunene (opphørt)

   Redusert energibruk i kommunene

   Publisert:

   bidratt til en nedgang i klimagassutslippene i 2009, se Utslipp til luft av klimagasser. Dette har sammenheng med at omfanget skal være det samme som ligger til grunn for den kommunefordelte statistikken over klimagassutslipp

   Statistikk
  • Kommunal energi- og utslippsstatistikk oppdateres ikke

   Publisert:

   . februar 2012 Fra 2012 publiserer ikke SSB tall for kommunal energibruk og klimagassutslipp. Fra 2012 publiserer ikke SSB tall for kommunal energibruk og klimagassutslipp. Oppdatert: 17. april 2013. Bakgrunnen for beslutningen er at Statistisk

   Artikkel
  • Energibruk til transportformål i Europa

   Publisert:

   påvirker utslipp til luft fra veitrafikk? Luftforurensning fra samferdsel Klimagassutslipp fra samferdsel Bruk av biodrivstoff i transport Avgifter knyttet til transport Snart i mål med

   Artikkel
  • Energibruk til transportformål i Norge

   Publisert:

   ? Luftforurensning fra samferdsel Klimagassutslipp fra samferdsel Bruk av biodrivstoff i transport Avgifter knyttet til transport Snart i mål med

   Artikkel
  • Særavgifter relatert til husholdningenes energiforbruk

   Dokumentasjon 1970-2012

   Publisert:

   særavgiftene som er gjort i notatet. Husholdningenes energiforbruk bidrar til en betydelig andel av klimagassutslippene og en reduksjon av husholdningenes energiforbruk er derfor en viktig

   Publikasjon
  • Snart i mål med transportmålet for 2020

   Publisert:

   innebærer at det oppfyller visse bærekraftskriterier. Dette innebærer blant annet krav om reduksjon i klimagassutslipp og krav til arealet dette dyrkes på serien samferdsel og miljø Hva påvirker utslipp til luft fra veitrafikk? Luftforurensning fra samferdsel Klimagassutslipp fra samferdsel Bruk av

   Artikkel
  • Høye mål for fornybar energi

   Publisert:

   . Under klimaendring og bærekraftig energi er det laget tre delmål, de såkalte 20-20-20-målene: 20 prosent reduserte klimagassutslipp sammenlignet med lenge man har et kvotemarked for klimagassutslipp i Europa, er tillatte utslipp gitt av disse kvotene. Økt fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige vil

   Artikkel