Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Statistikk (16)

Vis alle

Statistikk

 • Befolkning (16)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 16 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Tettsteders befolkning og areal

   Publisert:

   0723 Bjertnestunet 3034 Nes 374 0,20 1 859 0801 Oslo i alt 1 043 168 270,45 3 857 0301 Oslo Rælingen 14 537 4,48 3 247 3031 Nittedal 10 766 4,83 2 227 3049 Lier 2 446 1,61 1 516 0802 Movatn 0301 Oslo 294 0,54 547 1001 Hamar i alt 28 535 13,95 2 045 3403 Hamar 26 121 12,17 2 147 3411 Ringsaker

   Statistikk
  • Flyttinger

   Publisert:

   Hele landet 65 023 15 326 49 697 66 855 11 426 55 429 -1 832 3 900 -5 732 Viken 46 664 7 986 38 678 37 754 6 385 31 369 8 910 1 601 7 309 Oslo 42 049 8 731 33 318 43 856 7 780 36 076 -1 807 951 -2 758 139 133 25,9 Mellom seks landsdeler (2020-) 89 630 16,7 1Oslo og Viken er her regnet som ett fylke. 2Landsdeler: Oslo og Viken; Innlandet; Agder og Sør-Østlandet

   Statistikk
  • Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene

   Publisert:

   tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden Østfold (-2019) 56,8 Akershus (-2019) 68,5 Oslo 63,4 Hedmark) 85,3 86,1 86,9 87,7 87,5 88,2 88,6 89,1 89,6 89,9 90,1 Akershus (-2019) 90,7 91,1 91,0 91,4 91,3 91,8 91,8 92,4 92,6 92,5 92,6 Oslo 83,4 84,7 84,8 85,3 85,0 85,7 86,5 87,8 88,2 89,2 90,3 Hedmark (-2019

   Statistikk
  • Ekteskap og skilsmisser

   Publisert:

   Inngåtte ekteskap Skilsmisser Separasjonar Hele landet 16 151 9 355 10 115 Østfold (-2019) 0 0 0 Akershus (-2019) 0 0 0 Oslo 2 746 1 148 1 218 Hedmark

   Statistikk
  • Navn

   Publisert:

   17 Amalie 232 8 18 Anna 227 8 19 Alma 225 8 20 Hanna 221 8 21 Eva 220 8 Oslo 1 Maja 65 14 2 Sofia 64 14 3 Iben 60 13 4 Frida 53 11 5 Nora 52 11 6 Sara 244 8 Oslo 1 Mohammad 94 19 2 Jakob 76 16 3 Olav 68 14 4 Filip 56 11 5 Emil 55 11 6 Noah 54 11 7 Victor 49 10 7 Magnus 49 10 7 Alfred 49 10 10 Benjamin

   Statistikk
  • Tettsteders befolkning og areal

   Publisert:

   største tettstedene Oslo 1 036 059 16 546 1,6 Bergen 259 958 2 871 1,1 Stavanger/Sandnes 228 287 3 267 1,5 Trondheim 189 271 2 907 1,6 Fredrikstad/Sarpsborg 116 373 2 751 2,4 Kilde

   Statistikk
  • Regionale befolkningsframskrivinger

   Publisert:

   8 949 Lunner 9 048 9 912 8 893 10 920 Oslo kommune 693 494 800 540 707 470 899 297 Kongsvinger 17 829 18 345 16 431 20 262 Hamar 31 369 35 895 32 164 39 554 Lillehammer 28 345 31 765 28 385 35 006 2 3052 Nore og Uvdal 17 14 23 31 -30 0 10 12 3053 Jevnaker 60 66 54 87 34 41 9 4 3054 Lunner 77 81 61 107 -47 19 18 21 0301 Oslo kommune 9 525 9 733 4

   Statistikk
  • Kontante overføringer til barnefamilier (opphørt)

   Menn mottar mindre foreldrepenger enn tidligere

   Publisert:

   . Størst utbetalinger per barn i Oslo Oslo rangerer klart høyest når det gjelder gjennomsnittlige utbetalinger av kontante overføringer per barn: 41 300 kroner i 2015. Dette skyldes blant annet at det i Oslo blir født relativt sett flere barn enn i noe annet fylke

   Statistikk
  • Folke- og boligtellingen, innvandrernes boforhold (opphørt)

   Ikke-vestlige innvandrere bor trangt

   Publisert:

   . Stor andel av innvandrerbefolkningen bor i Oslo Av Norges innvandrerbefolkning på 305 000, har 210 000 bakgrunn fra ikke-vestlige land. Hele 80 000, eller 38 prosent av innvandrerne fra ikke-vestlige land, bor i Oslo, mot 23 prosent av

   Statistikk
  • Folke- og boligtellingen, boliger (opphørt)

   Én av seks bor i blokk

   Publisert:

   . Klart lavest andel eneboliger hadde Oslo med 10 prosent, men også i Bergen og Trondheim var andelen under 30 prosent. Tre av fem i Oslo bodde i blokk I Oslo var hele 72 prosent av alle boliger i 2011 blokkleiligheter

   Statistikk
  • Folke- og boligtellingen, husholdninger (opphørt)

   Mindre husholdninger over hele landet

   Publisert:

   . Flest aleneboende i indre Oslo og i utkantene Den klart største andelen enpersonhusholdninger finner vi i Oslo, med 52 prosent Oslo med et gjennomsnitt på 2,7 personer. I 2011 var det bare Oslo som skilte seg ut med 1,9 personer per husholdning

   Statistikk
  • Folke- og boligtellingen, hovedtall (opphørt)

   Hvor bor egentlig studentene?

   Publisert:

   . Trondheim får en økning i folketallet på 12 500, Oslo, 9 200, og Bergen, 8 100. Også i Tromsø, Kristiansand og Lillehammer er forskjellen større i byer med universiteter og høyskoler. I Oslo er det for eksempel om lag 70 000 studenter

   Statistikk
  • Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning (opphørt)

   Flest menn sysselsatt nesten overalt

   Publisert:

   10 i Rogaland og ytterligere 6 på Vestlandet ellers. Store forskjeller i Oslo Sysselsettingsprosenten for Oslo med de laveste kommunetallene. Bydelene i Oslo ytre by har en høyere andel innbyggere i de eldste aldersgruppene enn bydelene i indre by, og det er blant de eldste sysselsettingen i gjennomsnitt er lavest

   Statistikk
  • Folke- og boligtellingen, pendling (opphørt)

   En av tre sysselsatte er pendlere

   Publisert:

   . Oslo og de andre store byene har størst innpendling, og de fleste pendlerne kommer fra omegnskommunene. Størst innpendling til storbyene Oslo er uten sammenligning den kommunen som hadde størst innpendling

   Statistikk
  • Folke- og boligtellingen, studenters bosted og boforhold (opphørt)

   60 prosent av studentene bor alene

   Publisert:

   . Tendensen i de store studentbyene som Oslo, Bergen og Trondheim er at det er en høyere andel flerpersonhusholdninger blant studentene sammenlignet med andre. I Trondheim og Oslo er tallene henholdsvis 40 og 35 prosent. Få studenter har egen bil Knapt 14 prosent av studenthusholdningene disponerer bil

   Statistikk