Arealbruk og arealressurser1. januar 2018

Innhold

Arkiv for Arealbruk og arealressurser - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
21. juni 2021 1. januar 2021 1. januar 2021
3. juni 2020 1. januar 2020 1. januar 2020
27. mai 2019 1. januar 2019 1. januar 2019
2. juli 2018 1. januar 2018 1. januar 2018
4. august 2017 1. januar 2017 1. januar 2017
12. september 2016 1. januar 2016 2 prosent av Norge er bebygd
11. september 2015 1. januar 2015 2 prosent av landarealet er bebygd
16. desember 2014 1. januar 2014 2 prosent av landarealet er bebygd
22. november 2013 1. januar 2013 2 prosent av landarealet er bebygd
3. juli 2012 1. januar 2011 Vegareal dominerer det bebygde arealet