315776_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/arealstat/aar
315776
statistikk
2017-08-04T08:00:00.000Z
Natur og miljø;Svalbard
no
arealstat, Arealbruk og arealressurser, arealNatur og miljø, Areal, Natur og miljø, Svalbard
false

Arealbruk og arealressurser1. januar 2017

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Arealressurser etter hovedklasser. Landet. Kvadratkilometer. Prosent.
2017
Km²Prosent
Rettet 4. september 2017
Hele landet323 780100,0
Bebygd område5 4401,7
Jordbruksareal11 1423,4
Skog121 05337,4
Åpen fastmark121 90637,7
Våtmark17 3695,4
Bart fjell, grus- og blokkmark23 9887,4
Varig snø, is og bre2 7390,8
Ferskvann20 1426,2