375060_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/arealstat/aar
375060
statistikk
2019-05-27T08:00:00.000Z
Natur og miljø;Svalbard
no
arealstat, Arealbruk og arealressurser, arealNatur og miljø, Areal, Natur og miljø, Svalbard
false

Arealbruk og arealressurser1. januar 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Arealressurser etter hovedklasser. Landet. Kvadratkilometer. Prosent.
2019
Km²Prosent
Hele landet323 778100,0
Bebygd område5 4901,7
Jordbruksareal11 1893,5
Skog121 02537,4
Åpen fastmark121 83437,6
Våtmark17 3415,4
Bart fjell, grus- og blokkmark23 9977,4
Varig snø, is og bre2 7400,8
Ferskvann20 1606,2