344499_tabell_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/arealstat/aar
344499_tabell
statistikk
2018-07-02T08:00:00.000Z
Natur og miljø;Svalbard
no
false

Arealbruk og arealressurser1. januar 2018

Innhold