413562_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/arealstat/aar
413562
statistikk
2020-06-03T08:00:00.000Z
Natur og miljø;Svalbard
no
arealstat, Arealbruk og arealressurser, arealNatur og miljø, Areal, Natur og miljø, Svalbard
false

Arealbruk og arealressurser1. januar 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Arealressurser etter hovedklasser. Landet. Kvadratkilometer. Prosent.
2020
Km²Prosent
Hele landet323 808100,0
Bebygd område5 5181,7
Jordbruksareal11 2053,5
Skog121 04337,4
Åpen fastmark121 81037,6
Våtmark17 3155,3
Bart fjell, grus- og blokkmark23 9937,4
Varig snø, is og bre2 7390,8
Ferskvann20 1846,2