344499_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/arealstat/aar
344499
statistikk
2018-07-02T08:00:00.000Z
Natur og miljø;Svalbard
no
arealstat, Arealbruk og arealressurser, arealNatur og miljø, Areal, Natur og miljø, Svalbard
false

Arealbruk og arealressurser1. januar 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Arealressurser etter hovedklasser. Landet. Kvadratkilometer. Prosent.
2018
Km²Prosent
Hele landet323 809100,0
Bebygd område5 4731,7
Jordbruksareal11 1673,4
Skog121 06137,4
Åpen fastmark121 86737,6
Våtmark17 3655,4
Bart fjell, grus- og blokkmark23 9837,4
Varig snø, is og bre2 7390,8
Ferskvann20 1536,2