443588_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/arealstat/aar
443588
statistikk
2021-06-21T08:00:00.000Z
Natur og miljø;Svalbard
no
arealstat, Arealbruk og arealressurser, arealNatur og miljø, Areal, Natur og miljø, Svalbard
true

Arealbruk og arealressurser1. januar 2021

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Arealressurser etter hovedklasser. Landet. Kvadratkilometer. Prosent.
2021
Km²Prosent
Landet, utenom Svalbard323 779100,0
Bebygd område5 6111,7
Jordbruksareal11 2143,5
Skog121 05337,4
Åpen fastmark121 74837,6
Våtmark17 2415,3
Bart fjell, grus- og blokkmark23 9727,4
Varig snø, is og bre2 7360,8
Ferskvann20 2046,2