Artikler om norsk kulturbarometer

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Barn og unge med innvandrerbakgrunn leser mest bøker Artikkel 5. mars

  I 2023 var det barn og unge med innvandrerbakgrunn som i størst grad leste bøker på fritiden, og spesielt unge jenter i alderen 9 til 15 år. Denne gruppen besøkte også folkebibliotek mest.

 2. Stor økning i kulturbruk etter pandemien Artikkel 5. mars

  Nye tall for 2023 viser at publikum i stor grad har kommet tilbake til de fysiske kulturtilbudene etter noen vanskelige år med pandemi. Det var de yngste som deltok mest i kulturlivet.

 3. Kulturbruk blant personer med innvandrerbakgrunn 2023 Analyse 5. mars

  I denne rapporten legger Statistisk sentralbyrå fram hovedresultatene fra en landsomfattende undersøkelse om kulturbruk hos innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i 2023.

 4. Norsk kulturbarometer 2023 Analyse 5. mars

  I Norsk kulturbarometer 2023 legger Statistisk sentralbyrå fram hovedresultatene fra en landsomfattende undersøkelse om folks kulturbruk i 2023. Publikasjonen er en oppfølger av tidligere kulturbarometre og gjengir en del hovedtall fra kulturbruksundersøkelsene fra og med 1991.

 5. Vi vil ha mer kultur, men tid og penger strekker ikke til Artikkel 5. mars

  Mange sier at de gjerne skulle vært oftere på kino, teater, konsert og idrettsarrangementer, men at de ikke finner tid eller penger til å delta i kulturlivet så ofte som de skulle ønske.

2023

 1. 3 av 4 barn deltar i organisert idrett på fritiden Artikkel 26. januar

  Barn og unge er hyppige brukere av kulturtilbud i Norge, men andelen som driver med idrett på fritiden synker jo eldre barna blir.

2022

 1. 1 av 6 gjør en frivillig innsats for kulturvernet Artikkel 23. august

  I 2022 deltok 17 prosent av befolkningen som frivillig i en eller flere aktiviteter knyttet til kulturminnearbeid. De mest aktive finner vi i aldersgruppen 67-79 år.

 2. Barn med innvandrerbakgrunn brukte folkebibliotek mest i 2021 Artikkel 30. juni

  Syv av ti barn med innvandrerbakgrunn oppga i 2021 at de hadde vært på et folkebibliotek i løpet av de siste 12 månedene. Bibliotek ble i stor grad også brukt av voksne med innvandrerbakgrunn. Én av fire boklesere med innvandrerbakgrunn lånte boken de leste på biblioteket.

 3. Norsk kulturbarometer 2021 Analyse 24. mai

  I Norsk kulturbarometer 2021 legger Statistisk sentralbyrå fram hovedresultatene fra en lands-omfattende undersøkelse om folks kulturbruk i 2021. Publikasjonen er en oppfølger av tidligere kulturbarometre og gjengir en del hovedtall fra kulturbruksundersøkelsene fra og med 1991.

 4. Barn brukte kulturtilbud mer enn voksne i pandemien Artikkel 24. mai

  I løpet av koronapandemien var det barn som var de mest aktive brukerne av kulturtilbud i Norge, både på kino, teater, museum og folkebibliotek.

 5. 35 prosent så en digital konsert i 2021 Artikkel 24. mai

  Bruk av fysiske kulturtilbud falt kraftig i 2021, men digitale tilbud har kommet tydelig på banen. 35 prosent av befolkningen var på digitale konserter i 2021, mot 23 prosent som var på fysiske konserter.