Artikler om norsk kulturbarometer

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

 1. 3 av 4 barn deltar i organisert idrett på fritiden Artikkel 26. januar

  Barn og unge er hyppige brukere av kulturtilbud i Norge, men andelen som driver med idrett på fritiden synker jo eldre barna blir.

2022

 1. 1 av 6 gjør en frivillig innsats for kulturvernet Artikkel 23. august

  I 2022 deltok 17 prosent av befolkningen som frivillig i en eller flere aktiviteter knyttet til kulturminnearbeid. De mest aktive finner vi i aldersgruppen 67-79 år.

 2. Barn med innvandrerbakgrunn brukte folkebibliotek mest i 2021 Artikkel 30. juni

  Syv av ti barn med innvandrerbakgrunn oppga i 2021 at de hadde vært på et folkebibliotek i løpet av de siste 12 månedene. Bibliotek ble i stor grad også brukt av voksne med innvandrerbakgrunn. Én av fire boklesere med innvandrerbakgrunn lånte boken de leste på biblioteket.

 3. Norsk kulturbarometer 2021 Artikkel 24. mai

  I Norsk kulturbarometer 2021 legger Statistisk sentralbyrå fram hovedresultatene fra en lands-omfattende undersøkelse om folks kulturbruk i 2021. Publikasjonen er en oppfølger av tidligere kulturbarometre og gjengir en del hovedtall fra kulturbruksundersøkelsene fra og med 1991.

 4. 35 prosent så en digital konsert i 2021 Artikkel 24. mai

  Bruk av fysiske kulturtilbud falt kraftig i 2021, men digitale tilbud har kommet tydelig på banen. 35 prosent av befolkningen var på digitale konserter i 2021, mot 23 prosent som var på fysiske konserter.

 5. Barn brukte kulturtilbud mer enn voksne i pandemien Artikkel 24. mai

  I løpet av koronapandemien var det barn som var de mest aktive brukerne av kulturtilbud i Norge, både på kino, teater, museum og folkebibliotek.