Ifølge nye tall fra Norsk kulturbarometer 2021 var 75 prosent av barn mellom 9 og 15 år på kino i løpet av 2021. 58 prosent hadde vært på folkebibliotek og 33 prosent hadde sett på teater i løpet av året.

Langt færre barn brukte kulturtilbud i 2021 enn tidligere år, men de var likevel den aldersgruppen som brukte kulturtilbud mest i befolkningen.

– Barn oppgir, i likhet med voksne, at koronapandemien var viktigste årsak til at de ikke fikk brukt ulike kulturtilbud så mye som de ønsket seg, sier Fam Vivian Bekkengen som er statistikkansvarlig for Norsk kulturbarometer 2021.

Figur 1. Andel barn mellom 9 og 15 år som har brukt ulike kulturtilbud i løpet av 12 måneder

En av tre barn ønsket å gå oftere på folkebibliotek

68 prosent av barn mellom 9 og 12 år hadde vært på folkebibliotek i løpet av året. De fleste var der sammen med familien.

– Ett av tre barn i alderen 9–15 år ønsket å gå på Folkebibliotek inkluderer ikke skolebibliotek, se Norsk kulturbarometer 2021 for egne tall om bruk av skolebibliotek. oftere enn de gjorde. I tillegg til koronapandemien oppga mange for lite tid som årsak til at de ikke hadde vært på bibliotek oftere, sier Bekkengen.

Tallene viser at 23 prosent av barna i aldersgruppen 9–15 år som hadde vært på folkebibliotek, var der med skoleklassen sin.

Skolen er en viktig kulturarena

– Det er tydelig at skolene bidrar til å gi barn et kulturtilbud, sier Bekkengen.

En av tre barn mellom 9 og 15 år hadde sett en teaterforestilling i løpet av 12 måneder og over halvparten av disse barna hadde sett på teater i skoletiden.

I samme aldersgruppe hadde 45 prosent vært på museum i løpet at de siste 12 månedene, og omtrent halvparten av disse, oppga at de hadde gjort dette i skoletiden.

– Dette er langt lavere enn tidligere år, men det er likevel barna som har vært de som besøkte museum mest, sier Fam Vivian Bekkengen.