Kulturlivet opplevde en rekke nedstenginger og restriksjoner under koronapandemien, og befolkningen hadde i perioder langt færre muligheter til å bruke ulike kulturtilbud. Det vises tydelig i de nye tallene fra Norsk kulturbarometer 2021.

– Vi ser en betydelig nedgang i andelene som har besøkt de ulike kulturtilbudene i 2021 sammenlignet med tidligere år, samtidig som muligheten for å oppleve kulturtilbudene digitalt også har kommet til, sier ansvarlig for Norsk kulturbarometer Fam Vivian Bekkengen.

Populært med digitale konserter

35 prosent av befolkningen så på konsert Digitale kulturtilbud har ikke vært kartlagt i tidligere utgaver av Norsk kulturbarometer. Første gang dette ble kartlagt var i 2021., mens 23 prosent oppga at de hadde vært på en fysisk konsert i løpet av de siste 12 månedene fra intervjutidspunktet.

– Mange tok i bruk de digitale kulturtilbudene i 2021, da mulighetene for å møte opp fysisk tidvis ikke var mulig. En større andel av befolkningen så på konserter, operaforestillinger og Inkluderer både danse- og ballettforestillinger. digitalt enn fysisk i løpet av året, sier Bekkengen.

Figur 1. Andel av befolkningen som benyttet digitale og fysiske kulturtilbud siste 12 måneder. 2021. Prosent

Også museer og folkebibliotek tilbyr digitale løsninger. Nær tre av ti besøkte fysiske museer i 2021, mens 8 prosent benyttet seg av det digitale tilbudet. Lignende gjelder også folkebibliotek, hvor 37 prosent oppsøkte de fysiske bibliotekene, mens 14 prosent brukte de digitale tjenestene.

Kino fortsatt mest populært

Kino har vært det mest populære kulturtilbudet i Norge siden 1991, og fortsatte å være det også i 2021. Da hadde 40 prosent av befolkningen vært på kino i løpet av de 12 siste månedene.

– Kino er fortsatt det fysiske kulturtilbudet med høyest andel besøkende. Andelen på 40 prosent er likevel betydelig lavere enn ved forrige kulturbruksundersøkelse i 2016, da 72 prosent hadde vært på kino. Det har naturligvis sammenheng med pandemien, forklarer Bekkengen.

Det nest mest brukte kulturtilbudet i 2021 var folkebibliotekene, altså offentlige bibliotek som er åpent for alle. Folkebibliotek har hatt en betydelig mindre nedgang i andel besøk enn de andre fysiske kulturtilbudene. I 2016 besøkte 46 prosent av befolkningen folkebibliotek, mot 37 prosent i 2021.

Figur 2. Andel av befolkningen som har benyttet ulike fysiske kulturtilbud siste 12 måneder. Prosent

Tre av ti var på et idrettsarrangement i 2021

Andelen av befolkningen som var på idrettsarrangement i 2021 var på 29 prosent. Dette er en betydelig nedgang fra forrige kulturbruksundersøkelse i 2016, hvor over halvparten av befolkningen var på et slikt arrangement.

Idrett har lenge vært blant de mest populære kulturtilbudene, en trend som fortsetter i 2021. Kulturtilbudene som i tidligere år har hatt lavest andel besøk, hadde fremdeles lave besøksandeler i 2021. I tidligere undersøkelser har for eksempel opera og danseforestillinger vært mindre populære, og tilsvarende trend ser vi i 2021.