76 prosent av befolkningen mellom 9 og 15 år drev med organisert idrett i 2021, viser tall fra Norsk kulturbarometer.

Det er de yngste som er mest aktive. Blant 9-12-åringer var det nesten 80 prosent som drev med organisert idrett. Blant de mellom 13 og 15 år var andelen 70 prosent, mens den synker helt til 30 prosent for ungdommer mellom 16 og 19 år.

– Vi ser at de yngste i størst grad benytter seg av slike tilbud. Totalt for hele befolkningen var det 21 prosent som drev med organisert idrett, en betydelig lavere andel sammenlignet med 76 prosent blant de mellom 9 og 15 år, forteller ansvarlig for Norsk kulturbarometer Fam Vivian Bekkengen.

Statistikken viser også at større andel av de yngre er medlem i et idrettslag. Totalt i hele befolkningen var 26 prosent medlem i et idrettslag, mens tilsvarende andel blant 9-15 åringene var hele 70 prosent.

– Blant barn og unge er interessen også stor for andre kulturelle fritidsaktiviteter, som kunst, musikk og dans, sier Bekkengen.

Figur 1. Andel av befolkningen som har drevet med organisert idrett de siste 12 månedene, etter alder. 2021. Prosent

Tre av ti barn og unge driver med kunst på fritiden

28 prosent av de mellom 9 og 15 år driver med kunst på fritiden, sammenlignet med 16 prosent av hele befolkningen. Tegning er veldig populært blant barna, men de er også interessert i maling, foto og video.  

– Kunst er en populær fritidsaktivitet for barn og unge, spesielt blant unge jenter. 46 prosent av jenter mellom 9-12 år driver med kunst, mot 18 prosent av guttene, sier Bekkengen.

Musikk og instrumentspilling er også populære fritidsaktiviteter blant de yngste i befolkningen, og variasjonene er mindre mellom gutter og jenter. 21 prosent av 9-15 åringene spiller ett eller flere instrument, mens 18 prosent lager Musikk som er komponert eller bearbeidet ved hjelp av ulike applikasjoner, for eksempel Garageband, Cubase eller annen programvare/app. på fritiden.

– Instrumentspilling er en populær fritidsaktivitet i alle aldersgrupper, også blant barn og unge. De yngste er derimot mer aktive når det gjelder å lage digital musikk, enn øvrige aldersgrupper, forklarer Bekkengen.

Blant de yngre som spiller instrument, er det nær en av ti som deltar i musikktimer gjennom den kommunale musikk- og kulturskolen. 

Figur 2. Andel av befolkningen som bedriver ulike kulturelle aktiviteter på fritiden, etter alder. 2021. Prosent

I tillegg til den kommunale musikk- og kulturskolen er det også vanlig at barn og unge får oppleve en del kultur i skolehverdagen. 

Kino på kulturtoppen blant barn

Ifølge tall fra Norsk kulturbarometer har kino lenge vært det mest besøkte kulturtilbudet i Norge. Spesielt barn mellom 9 og 15 år oppsøker kino på fritiden, og i 2021 hadde hele 75 prosent av barn i alderen 9-15 år vært på kino i løpet av de siste 12 månedene.

– Ser vi på de totale besøksandelene for barn og unge er det tydelig at kino fortsatt er mest populært. Derimot er det en betydelig lavere andel 9-15 åringer som var på kino i skoletiden, sammenlignet med andre kulturtilbud. Kulturaktiviteter i skoletiden ser ut til å være mer preget av konserter, museumsutstillinger og teaterforestillinger, forteller Bekkengen.

Blant unge konsertbesøkende var det 62 prosent som hadde vært på dette i skoletiden. Tilsvarende ved teaterforestillinger og danseforestillinger, hvor største del av besøkene var i regi av skolen.

Figur 3. Andel besøk på ulike kulturtilbud, blant personer 9-15 år i hele befolkningen, etter kulturtilbud og år. Prosent