Selv om rypa har gått sterkt tilbake, er den fortsatt den viltarten det skytes mest av. I 1990-årene ble det årlig felt i gjennomsnitt 450 000 ryper, og i enkelte år ble det felt over en halv million ryper. Årsaken til nedgangen skyldes først og fremst redusert rypebestand. I jaktåret 2021/2022 hadde 44 700 jegere utbytte fra rypejakta, noe som betyr at i gjennomsnitt felte hver av disse 4 ryper. I alt ble det felt 114 500 liryper og 44 800 fjellryper i 2021/2022. Det utgjør en nedgang på 10 prosent fra jaktåret før for begge artene.

Figur 1. Antall felte ryper

Flest ryper ble skutt i Lierne

Lierne i Trøndelag er den kommunen hvor det ble skutt flest ryper i 2021/2022. Her ble det til sammen skutt 5 900 fugl, som er 2 400 færre enn året før. Deretter fulgte Snåase-Snåsa og Guovdageaidnu - Kautokeino med henholdsvis 5 000 og 4 200.

Her kan du se hvor mange ryper som ble felt i din kommune.

Figur 2. Kommuner med flest felte ryper. Antall felte ryper. 2021/2022

34 700 rådyr ble felt

I alt ble det skutt 34 700 rådyr i løpet av jaktåret 2021/2022. Det er en liten oppgang fra året før og det største utbyttet som er registrert siden 1999/2000. Flest rådyr ble felt i Indre Østfold med 1 200 dyr, og 820 dyr i Larvik. Av de 44 400 jegerne som jaktet rådyr høsten 2021, hadde 16 400 felt rådyr.

Her finner du jaktutbyttet for rådyr i din kommune.

Nedgang for villsvin

Totalt ble det skutt 365 villsvin i løpet av jaktåret 2021/2022. Det er 19 prosent færre enn jaktåret før. En årsak til denne nedgangen er at det ble skutt mange dyr året før for å redusere bestanden. Fortsatt blir mesteparten av villsvinene felt i Halden og Aremark, henholdsvis 154 og 135 dyr i hver av kommunene.

Figur 3. Antall felte villsvin

8,3 prosent kvinner

Av den totale jegerstanden var det 136 900 som jaktet i jaktåret 2021/2022. Av dem var det 78 200 som jaktet småvilt og 92 700 som var på storviltjakt. Elg og hjort var de artene som flest jaktet på, henholdsvis 59 100 og 51 500.

Kvinneandelen blant jegerne som var på jakt, var 8,3 prosent, en svak økning fra året før.