Småvilt- og rådyrjakt

Til toppen

07514: Felte småvilt (K) 2008-2009 - 2020-2021

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008-2009 , 2009-2010 , 2010-2011 ,

Valgt 1 av totalt 13

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3001 Halden , K-3002 Moss , K-3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 359

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Storfugl , Orrfugl , Lirype ,

Valgt 0 av totalt 37

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kommunetallene er estimert. Utbytte beregnes for kommuner med minst 25 felte vilt. For rype beregnes utbyttet for kommuner med minst 100 felte.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.