Småvilt- og rådyrjakt

Til toppen
07513: Felte rådyr (K) 2008-2009 - 2019-2020
Sist endret
06.08.2020
Kontakt
Terje Olav Rundtom, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 371
teo@ssb.no

Anne Bakke Skara, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 372
bes@ssb.no

Måleenhet
Felte rådyr:
rådyr
Referansetid
Felte rådyr:
31.03.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
region
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1


Totalt 359 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

I perioden 1984/1985-1992/1993 ble statistikken beregnet ut fra oppgaver fra et representativt utvalg jegere. Fra 1993/1994 ble rapportskjema sendt til alle som betalte jegeravgift. I årene 1994/1995-1999/2000 ble det i tillegg sendt ut en utvalgsundersøkelse til dem som ikke rapporterte.
Fra og med 2000/2001 ble det innført gebyr for manglende rapportering. Fra og med dette året er det ikke beregnet noe tillegg for dem som ikke har rapportert.
Utbytte beregnes for kommuner med minst 25 felte vilt. For rype beregnes utbyttet for kommuner med minst 100 felte.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken