I alt ble det skutt 26 000 elg og 52 500 hjort under hjorteviltjakta i 1. april-31. mars 2023/2024. For 15 år siden ble det skutt omtrent like mange elg som hjort. Da lå jaktutbyttet for elg og hjort på 35 600 og 35 700 dyr. Deretter fortsatte hjortestammen å øke, mens elgstammen har hatt motsatt utvikling.

Figur 1. Felte elg og hjort i Norge. 1913–2023

¹ 2023 er foreløpige tall.

Hjorten blir stadig mer vanlig på Sør- og Østlandet

Selv om Vestlandet og Sør-Trøndelag er kjerneområdet for hjort, har hjorten også gradvis blitt mer vanlig ellers i landet.

- I elgfylket Innlandet ble det skutt over 1 700 hjort siste jaktår. Det er 700 flere enn for ti år siden. Den samme økende trenden ser vi i Viken, Agder og Vestfold og Telemark, sier seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå, Trond A. Steinset.

Vestland er fortsatt det store hjortefylket

I alt ble det skutt 26 200 hjort i Vestland fylke i jaktåret 2023/24. Det er flere enn det totale fellingstallet for elg i hele landet. Blant kommunene er Sunnfjord i særklasse den største hjortekommunen målt i antall skutte dyr. Det ble i alt skutt 2 570 hjort i denne Vestlands-kommunen i løpet av jaktåret. Det er betydelig flere enn hos de neste på lista, som er Kvinnherad og Gulen.

Her kan du se hvor mye hjort det ble skutt i din kommune.

Figur 2. Kommunene med flest felte hjort i jaktåret 2023/2024¹

¹ 2023 er foreløpige tall.

Steinkjer er fortsatt på topp blant elgkommunene

Også denne gangen er Steinkjer på toppen av lista over kommunene der det ble skutt flest elg, selv om utbyttet har falt i flere år. I alt ble det felt 570 elg i Trønder-kommunen. Innlands-kommunen Trysil følger like etter.

Her kan du se hvor mange elg det ble skutt i din kommune.

Figur 3. Kommunene med flest felte elg i jaktåret 2023/2024¹

¹ 2023 er foreløpige tall.

Innlandet er det største elgfylket

I alt ble skutt 7 400 elg i Innlandet i jaktåret 2023/2024. Det var nedgang i antall felte elg i de fleste fylker. Troms og Finnmark hadde sammen med Oslo og Agder en liten økning, mens det var størst tilbakegang i jaktutbyttet i Trøndelag. På tre år er jaktutbyttet i Trøndelag redusert fra litt over 8 000 til 5 600 dyr.