Artikler om spesialisthelsetjenesten

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

 1. Sterk prisvekst førte til økte kostnader i spesialisthelsetjenesten i 2022 Artikkel 3. november

  I 2022 økte kostnadene i spesialisthelsetjenesten med elleve milliarder kroner. Omtrent hele økningen skyldes prisvekst, hovedsakelig på varer og tjenester.

 2. Størst andel eldre i Sykehuset Innlandets opptaksområde Artikkel 22. juni

  Sykehuset Innlandet har den største andelen eldre, mens andelen er lavest i området til Lovisenberg diakonale sykehus. Sykehusene har ansvar for å levere helsetjenester til befolkningen som bor innenfor deres respektive områder. Alderssammensetningen i befolkningen varierer mellom disse områdene.

2022

 1. Hvor lang tid tar det å kjøre til nærmeste fødested? Artikkel 22. november

  Kjøretiden til nærmeste fødeavdeling eller fødestue varierer mye avhengig av hvor i landet man bor. Halvparten av kvinnene i fertil alder vil bruke 16 minutter eller mindre fra sitt hjemsted. For andre kan nærmeste fødested være flere timer unna.

 2. Flere ambulanseoppdrag i 2021 Artikkel 21. november

  I 2021 økte antall ambulanseoppdrag med 7 prosent fra året før. Dette er også 3 prosent høyere enn i 2019, som var siste år før koronapandemien brøt ut.

 3. Flere psykologer i psykisk helsevern for barn og unge Artikkel 21. juni

  Fra 2020 til 2021 har det blitt 320 flere sysselsatte i psykisk helsevern for barn og unge (BUP). Dette er en stor økning for dette tjenesteområdet sammenlignet med tidligere år. Økningen skyldes i hovedsak at det har blitt ansatt flere psykologer.

2021

 1. Færre ambulanseoppdrag i 2020 Artikkel 8. november

  I 2020 var antallet ambulanseoppdrag 4 prosent lavere enn i 2019. Nedgangen var størst for oppdrag med luftambulanser, som gikk ned med 10 prosent.

 2. Mer overtidsarbeid for sykehusansatte i 2020 Artikkel 24. juni

  Sykehusenes kostnader til overtidsarbeid var 3,1 milliarder kroner i 2020. Det er 500 millioner kroner mer enn året før. Samtidig ble færre pasienter behandlet ved sykehusene enn i 2019.