Artikler om spesialisthelsetjenesten

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

  1. Flere psykologer i psykisk helsevern for barn og unge Artikkel 21. juni

    Fra 2020 til 2021 har det blitt 320 flere sysselsatte i psykisk helsevern for barn og unge (BUP). Dette er en stor økning for dette tjenesteområdet sammenlignet med tidligere år. Økningen skyldes i hovedsak at det har blitt ansatt flere psykologer.

2021

  1. Færre ambulanseoppdrag i 2020 Artikkel 8. november

    I 2020 var antallet ambulanseoppdrag 4 prosent lavere enn i 2019. Nedgangen var størst for oppdrag med luftambulanser, som gikk ned med 10 prosent.

  2. Mer overtidsarbeid for sykehusansatte i 2020 Artikkel 24. juni

    Sykehusenes kostnader til overtidsarbeid var 3,1 milliarder kroner i 2020. Det er 500 millioner kroner mer enn året før. Samtidig ble færre pasienter behandlet ved sykehusene enn i 2019.