Artikler om spesialisthelsetjenesten

Artikler, analyser og publikasjoner


2021

Artikkel / 24. juni 2021

Mer overtidsarbeid for sykehusansatte i 2020

Sykehusenes kostnader til overtidsarbeid var 3,1 milliarder kroner i 2020. Det er 500 millioner kroner mer enn året før. Samtidig ble færre pasienter behandlet ved sykehusene enn i 2019.