Publisert Tittel Åpne
18. juni 2020 28 500 kroner per innbygger til sykehustjenester Artikkel
18. mars 2020 Helseforetakenes investeringer går i hovedsak til sykehusbygg Artikkel
21. januar 2020 Stor variasjon i sykepleiernes arbeidstid Artikkel
15. oktober 2019 Lengst kjøretid til akuttmottak i Finnmark Artikkel
23. september 2019 Halvparten av luftambulanseoppdragene er i nord Artikkel
24. juni 2019 1 av 4 konsultasjoner hos private spesialister Artikkel
19. mars 2019 Flere leger og psykologer i spesialisthelsetjenesten Artikkel
22. juni 2018 Lavere kostnader for sykehusene på grunn av momsfritak Artikkel
22. juni 2018 Økt satsing på psykisk helse Artikkel
23. mars 2018 10 prosent slutter i spesialisthelsetjenesten Artikkel
11. januar 2018 En av ti driftskroner går til kjøp av tjenester fra private Artikkel
1. november 2017 Ambulansetjenester koster mest i nord Artikkel
22. juni 2017 Kvinner dominerer spesialisthelsetjenesten Artikkel