Gå til rapportering

Formål

Formålet med statistikken er å gi statistikk og styringsinformasjon om kapasitet, virksomhet, aktivitet, personell og økonomi i spesialisthelsetjenesten.

Den sentrale helseforvaltningen inngikk i juni 2003 en avtale med Statistisk sentralbyrå (SSB) om helse- og sosialstatistikk med det formål å samordne innsamling av data. De aktuelle data har to ulike formål: myndighetenes databehov og den offisielle statistikken. SSB fungerer som databehandler på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, og samler inn, tilrettelegger og formidler data som dekker myndigheters behov for tilsynsdata og data for mål- og resultatstyring, samordnet med eventuell tilleggsinformasjon som er nødvendig for den offisielle statistikken.

Dokumenter:

Veiledning for skjemaer:

Rapporteringsfrister:

Tjenestedata: 20. februar 2024

Regnskapsdata: 1. april 2024 (HF og private institusjoner) og 15. april 2024 (RHF)