2023 var et svakt år når det gjelder nye byggetillatelser, både til boligbygg og næringsbygg, viser nye tall fra byggearealstatistikken.

Sammenlignet med 2022 er det en nedgang på 23,4 prosent for antall Tillatelse til å starte bygging. Tillatelsen har en gyldighet på 3 år. Hvis bygging ikke har startet innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, er ikke tillatelsen lenger gyldig. til nye boliger.

– Rapportene om vanskelige tider i nyboligbransjen vises godt i tallene for 2023. Vi må tilbake til slutten av finanskrisen, i 2009 og 2010, for å finne like få igangsettingstillatelser til nye boliger, sier Magnus Espeland, rådgiver i SSB.

Figur 1. Igangsettingstillatelser og ferdigstillelser av boliger

Størst var nedgangen i antall igangsettingstillatelser til nye boliger i fylkene i gamle Viken, Østfold, Akershus og Buskerud, med en nedgang på henholdsvis 64,7 prosent, 49,8 prosent og 40 prosent.

– Antall fullførte boliger i 2023 ligger på samme nivå som de to årene før. På grunn av få igangsettingstillatelser i 2023, kan vi forvente lavere antall fullførte boliger neste år, sier Magnus Espeland.

Byggetillatelser for fritidsboliger nesten halvert

SSB har statistikk over antall igangsettingstillatelser til fritidsboliger fra 2010 til 2023, og i denne perioden har antall igangsettingstillatelser aldri vært lavere enn i 2023. Sammenlignet med 2022 er det en nedgang på hele 46,7 prosent.

– Dersom vi sammenligner tallene for antall igangsettingstillatelser til nye fritidsboliger med toppåret i 2021 under koronapandemien, hvor hyttebyggingen var i vinden, er nedgangen dramatisk, sier Magnus Espeland.

Sammenlignet med 2022 var det i 2023 en nedgang på 30,3 prosent i antall ferdigstilte fritidsboliger.

Figur 2. Igangsettingstillatelser og ferdigstillelser av fritidsboliger

Nedgang i igangsettingstillatelser for næringsareal

Det ble i 2023 gitt igangsettingstillatelse til bygging av rundt 3,5 millioner kvadratmeter bruksareal til næring. Det er en nedgang på 24,4 prosent sammenlignet med 2022, og det laveste nivået siden 2005.

Vi ser en stor nedgang i bruksareal til næring, bruksareal til fritidsbygning, boliggarasje mv. og bruksareal til bolig sammenlignet med året før. Dette illustrerer godt at 2023 var et vanskelig år for byggenæringen.

Figur 3. Registrerte igangsettingstillatelser. Kvadratmeter bruksareal

¹ Tallene før 1993 omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske.